Toplam 17.500 TL Para Ödül'ü Dağıtılacak Fotoğraf Yarışmasının 1.lik Ödülü 5.000 TL. Konusu: 'Keşfedilmemiş Amasya' . Son katılım tarihi:11 Nisan 2017

Toplam 17.500 TL Para Ödül'ü Dağıtılacak Fotoğraf Yarışmasının 1.lik Ödülü 5.000 TL. Konusu: 'Keşfedilmemiş Amasya' . Son katılım tarihi:11 Nisan 2017

Amasya Belediyesi
8. Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
Birinci Bölüm
KONU
Amasya Belediyesi, Türk Fotoğraf Sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra Amasya’nın tarihi ve
kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan bir yelpazede “Keşfedilmemiş Amasya”
konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.
AMAÇ
Amasya tarihi serüveni içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış aynı zamanda bu medeniyetlerin
izlerini hâlâ bünyesinde korumayı başarmış ender şehirlerden birisidir. Amasya bu medeniyetlerin
bizlere bırakmış olduğu bu eşsiz eserlerin yanı sıra birçok da doğal güzellikleri bünyesinde
barındırma özelliğine de sahip bir şehirdir.
Amasya özellikle şehir merkezinde bulunan bu tarihi ve doğal güzellerinin yanı sıra merkezin dışında
da bünyesinde keşfedilmeyi bekleyen birçok tarihi, kültürel ve tabiat güzellikleri ile çevrelenmiştir.
Herkes tarafında çok da bilinmeyen ve keşfedilmeyi bekleyen bu güzelliklerin ortaya çıkarılması ve
tanınması bu yılki yarışmamızdaki öncelikli hedefimizdir.
Amasya Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz bu yarışmayla siz değerli fotoğraf tutkunlarını
Amasya’nın keşfedilmeyi bekleyen doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile buluşturmak ve fotoğraf sanatı
aracılığı bu güzellikleri dünya gündeminde ön plana çıkarmayı hedeflemekteyiz.
YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi ile 1. derece
yakınları dışında, 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. TFSF kısıtlamalılar
listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

ÖDÜLLER
Birincilik 5000.- TL
İkincilik 3500.- TL
Üçüncülük 2500.- TL
Mansiyon (3 adet) 1000.- TL
Sergileme (35 adetten az olmamak kaydıyla) 100.- TL
Satın Alma (35 adetten az olmamak kaydıyla) 100.- TL

YARIŞMAYA KATILACAK FOTOĞRAFLARDA ARANACAK NİTELİKLER
1. Yarışma tek kategorilidir: Dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. Yarışmacılar yarışmaya, Amasya’da çekilmiş en çok 4 (dört) adet dijital (sayısal) Renkli veya
Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilirler.
4. Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin
özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda
fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi belirgin biçimde ana
unsuru değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir. Bu konuda jüri üyelerinin
takdiri esastır.
5. Yarışmaya; daha önce yapılan Amasya Belediyesi Ulusal Cavit Öztürk fotoğraf yarışmalarında
ödül ve sergileme almış ya da aynı eserin kadraj farklılığı ile başkalaştırılmış bölümleriyle
yarışmaya katılma kural ihlali sayılır.
6. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında
hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
2 / 5
7. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri
yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
8. Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal
edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri
vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı
doğurmaz.
9. Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar,
şartnamede belirtilen Yarışma koşullarına uymayı Kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan
katılımcılar Yarışma dışı bırakılır.
Üçüncü Bölüm
FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ
1. Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden
yüklenecektir.
2. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce
üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
4. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır. Fotoğraflar,
kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
5. Yarışmaya katılacak dijital (sayısal) fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-
12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de
geçmemelidir.
6. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
7. Ülke Kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz (Dijital) >
D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
8. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
İsimlendirme:
 Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril
Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya omey veya oeyil gibi).
 Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital> D).
 Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin; “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının ”Vav’ın Tılsımı” adlı 1 no’lu fotoğrafının ismi;
“TRomeryD1_vavin_tilsimi” olur.
9. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
10. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres
3 / 5
yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi
yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
11. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Amasya Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.
12. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA
Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi'nde belirtilen düzenlemeler ile Amasya Belediyesi
Yarışma Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.
Dördüncü Bölüm
TELİF (KULLANIM) HAKLARI
A- Amasya Belediyesi’nin Hak ve Sorumlulukları:
 Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan
çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve
25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma
iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Amasya Belediyesi’ne ait olacaktır.
Amasya Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında,
Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser
sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik
düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
 Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Amasya Belediyesi
tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara, TFSF’ye,
Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve fotoğraf sanatı derneklerine birer adet
gönderilecektir.
B- Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:
1. Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen
ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için
verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında
olursa olsun Amasya Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca
Amasya Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de
sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek aynı şartlarda satın alabilir.
2. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir
hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca
aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan,
kabul ve garanti etmektedir.
3. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu yarışmacıya aittir.
4. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
5. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), kısa
kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mb’den az olmayacak şekilde Eser Sahipleri tarafından
Amasya Belediyesi’ne teslim edilecektir.
4 / 5
6. Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Amasya Belediyesi web sitesi
http://www.amasya.bel.tr ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org sitelerinde
yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2017’de bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer
alacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan eserler Amasya Belediyesi’nce farklı organizasyonlarda
sergilenebilecektir.
ÖDÜLLER
Birincilik 5000.- TL
İkincilik 3500.- TL
Üçüncülük 2500.- TL
Mansiyon (3 adet) 1000.- TL
Sergileme (35 adetten az olmamak kaydıyla) 100.- TL
Satın Alma (35 adetten az olmamak kaydıyla) 100.- TL
YÜRÜTME
İşbu Şartname hükümlerini Amasya Belediyesi yürütecektir. Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma
sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN
numaralarına Amasya Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN
numarası ve/veya Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül
bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı
durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
Gönderim bedelleri yarışmacılara ödenen net ücret üzerinden kesilecektir.
Beşinci Bölüm
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ (soyadına göre alfabetik sırayla)
Osman AKBAŞ Amasya Belediye Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Adnan ATAÇ Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) Onur Üyesi
Sema Aynur EVREN Fotoğraf Sanatçısı
Vedat OSMANOĞLU Fotoğraf Sanatçısı
Hasan VARIŞ Fotoğraf Sanatçısı
TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ
Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.
YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi : 11.04.2017 Salı saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplantı Tarihi : 15.04.2017 Cumartesi
Sonuçların Duyurulması : 17.04.2017 Pazartesi
Ödül Töreni ve Sergileme Tarihi: Amasya Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.
SON HÜKÜMLER
1. Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF tarafından TFSF 2017-009 numara ile
onaylanmıştır.
5 / 5
2. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
3. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi
tarafından jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından
kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma
sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak
ilan edilir.
4. Yüklenen fotoğraflardan ödül, sergileme al(a)mayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraf
dosyaları Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinir.
5. Belirtilen tarihte toplanacak Seçici Kurul üyelerine Amasya Belediyesi tarafından kişi başına
mansiyon ücreti tutarında Jüri ücreti ayrıca jüri üyeleri ile TFSF temsilcisinin Ulaşım, Konaklama
ve Ağırlama giderleri Amasya Belediyesi tarafından karşılanır (Seçici kurul üyelerine verilecek
ücret Belediye temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Başkan Yardımcısı’na verilmez).
6. Seçici Kurul üyeleri ve TFSF temsilcisinin Amasya’da gerçekleştirilecek olan Ödül törenine de
katılmak istemeleri halinde ulaşım ve konaklama masrafları Amasya Belediyesi tarafından
karşılanır.
7. Yarışmada fotoğraf(lar)ı ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan ilimiz dışındaki
yarışmacıların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Ödül almaya hak kazanıp törene iştirak etmek
isteyen yarışmacıların Ulaşım, Konaklama ve Ağırlama masrafları Amasya Belediyesi tarafından
karşılanacaktır (Yarışmacıların beraberinde getirdikleri misafirlerin masrafları kendilerine ait
olacaktır).
8. Ulaşım masrafları için (otobüs) bileti gidiş-dönüş olarak resmi rayiç bedeller dikkate alınacaktır.
Konaklamalar Belediyemizin daha önce belirlemiş olduğu yerlerde yapılacaktır.
İLETİŞİM/YARIŞMA SEKRETERYASI
Yarışma Koordinatörü: Osman TOPAL
Amasya Belediyesi 8. Ulusal Cavit ÖZTÜRK Fotoğraf Yarışması
Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Binası
55 Evler Mah. Mehmet Varinli Cad. No: 95-101
05100 AMASYA
Tel: 0358 212 01 27
Santral: 0358 212 01 28 (Dahili: 314)
E-posta :yarisma@amasya.bel.tr
Web :http://www.amasya.bel.tr
(TFSF 2017-009)

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/indir/sartnameler/2017-009%20Amasya%20Bel%208.Ulusal%20Cavit%20Ozturk%20FY-sartname-02.09.2016.pdf


Reklam

E3 Webdesign