Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 9 Mayıs Avrupa Günü “Türkiye'nin Yüzleri” Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi S.K.T: 13 Nisan 2017

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 9 Mayıs Avrupa Günü “Türkiye'nin Yüzleri” Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi S.K.T: 13 Nisan 2017

1 / 4
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
9 Mayıs Avrupa Günü “Türkiye'nin Yüzleri” Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
1- Yarışmanın Konusu ve Amacı:
“Türkiye’nin Yüzleri”. Yarışma Türkiye'yi Türkiye yapan değerleri öne çıkarmak ve aynı zamanda bu
değerlerin Avrupa Birliği ile ortak noktalarını pekiştirmeyi hedeflemektedir. Yarışma yine bu
değerlerin Avrupa Birliği'ne yapacağı katkıyı göstermeyi de amaçlamaktadır.
2- Yarışmanın Organizasyonu:
“Avrupa Günü 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Norm
Consulting tarafından gerçekleştirilecektir.
3- Kategori/Bölümler:
Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz olarak tek bölümlü yapılacaktır.
4- Yarışmaya Katılım Koşulları:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Her katılımcı en fazla Sayısal (Dijital) 3 (üç) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya
katılabilir. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
• Yarışma; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Norm Consulting çalışanları, Seçici Kurul üyeleri
ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları ve haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık
kararı devam eden katılımcılar dışında, 18 yaş üstü, T.C. Vatandaşı, tüm amatör (ana gelir kaynağı
fotoğrafçılık olmayan) fotoğrafçıların katılımına açıktır.
• Fotoğrafların, fotoğrafik niteliğini yitirmelerine yol açmayacak her türlü sayısal (dijital) müdahale
serbesttir. Bu konuda Seçici Kurul’un kanaati geçerlidir.
• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu,
kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine
davranış kural ihlâli sayılır.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural
ihlâli sayılır.
• Kural ihlâllerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi” 13. Maddedeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlâli tespit edilen katılımcının
elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu
durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi
gerekir.
• TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya
olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına
uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve
teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri
sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne
2 / 4
yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF
tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF
verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye
edilmektedir.
• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını
sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve onu adına hareket eden Norm Consulting ödül ve sergileme
kazanan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
• Yarışma sonuçları, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun www.avrupa.info.tr ve TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde duyurulacak; ayrıca ödül ve
sergileme kazanan katılımcılara e-posta ve telefonla bildirilecektir.
5- Telif (Kullanım) Hakkı:
• Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğrafların Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonu’nun tüm yayınlarında isminin ve eser adının bulunması şartıyla kullanım
hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan ve satın alınan
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının
kullanımı için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
Kullanım hakkı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile fotoğrafçıya aittir.
• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve
eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan
ve taahhüt eder.
• Ödül ve sergileme alan ve satın alınan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve
muhteva sınırı olmadan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu etkinlik ve yayınlarında münhasıran ve
bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı
basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir (Çoklu fotoğrafla (kolaj) afiş
hazırlanması vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Bu süre içinde eserlerin kullanım
hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca
hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
• Ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alan ve sergilenmeye değer görülen ve satın alınan eserler
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet
vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif
ücreti ödenmeyecektir.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm
hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
• Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerine ödül töreninde teslim edilecek olup bu törene
katılmayanların bildirdikleri adreslere en geç bir hafta içerisinde gönderilecektir. Hak sahibinin
bilgileri göndermemesi durumunda ödülü, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda
3 / 4
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi
olamaz.
• Ödül ve sergileme alan ve satın alınan fotoğraflar Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun
http://www.avrupa.info.tr ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu-TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ,
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde, sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram
vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2017’de “Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu”na ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
• Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve
Düzenleyici Kurum ile TFSF YK kararı geçerlidir.
• Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.
6- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi yalnızca
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
• İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır.
• Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
• İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt
çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
• İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. yazılmalıdır.
Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi.
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 3’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “çilekeş yüzler” adlı fotoğrafı için isimlendirme
“TRomeryD1_cilekes_yuzler” veya 2 no’lu “çağdaş yapı” adlı eseri için isimlendirme
“TRomeryD2_cagdas_yapi” gibi olur…
4 / 4
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
sorumlu olmayacaktır.
7- Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
Berna ÇETİN Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Burhan ÖZBİLİCİ Associated Press Foto muhabir
Tuğba BAŞ Yrd. Doç. Dr. Ankara Üni. İletişim Fak. Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı
Tuğrul ÇAKAR Fotoğraf Sanatçısı, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi
XXX
(Seçici Kurul en az üç üyesi ile toplanır.)
TFSF temsilcisi: Hüseyin SARI
8- Yarışma Takvimi:
Son Başvuru Tarihi : 13 Nisan 2017 Perşembe saat: 23.00 (TSI)
Jüri Toplantı Tarihi : 15 Nisan 2017 Cumartesi
Sonuç Bildirim Tarihi : 17 Nisan 2017 Pazartesi
Sergilenme Tarihi : 08 – 12 Mayıs 2017
9- Ödüller/Sergileme/Satın Alma:
Birincilik : (Yaklaşık 2.000.- TL değerinde) DSLR Fotoğraf makinesi ve objektif + Bir kişilik Arles
Rencontres de la Photographie’ye seyahat, konaklama ve katılım;
İkincilik : Bir kişilik Arles Rencontres de la Photographie’ye seyahat, konaklama ve katılım;
Üçüncülük : Bir kişilik Arles Rencontres de la Photographie’ye seyahat, konaklama ve katılım.
Sergileme (en fazla 20 eser): 200.- TL (Toplam: 4.000.- TL)
10- Yarışma Sekreteryası/İletişim:
Norm Consulting Ankara Ofisi
İletişim Telefonu: 0312 212 0169
E-posta: fotoyarisması@normconsulting.com
Yarışmamız TFSF tarafından “TFSF 2017-049” numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(TFSF 2017-049)

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr


Reklam

E3 Webdesign