1. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Sokak Kültürü” FOTOĞRAF YARIŞMASI Son Katılım Tarih : 30.04.2017

1. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Sokak Kültürü” FOTOĞRAF YARIŞMASI Son Katılım Tarih : 30.04.2017


Uluslararası Lions Dernekleri

1. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Sokak Kültürü”

Şartnamesi
AMAÇ:
Fotoğraf sanatının önemine vurgu yapmak, gençlere fotoğraf sanatını sevdirmek, teşvik etmek.
Aynı zamanda fotoğraf sever gençleri bir yarışma organizasyonuna dahil etmek. İhtiyaç sahibi
öğrencilere okul masraflarında katkıda bulunmak. Yarışma sonunda ödül ve sergilemeye layık
görülen fotoğraflar ticari kaygı güdülmeksizin alıcı bulması halinde, sağlanacak gelir ile ihtiyaç
sahibi öğrencilere destek sağlayarak sosyal sorumluluk projemize dahil edilmiş olacaklardır.
Katılımcılarımız aynı zamanda bu proje için de yer almış ve desteklemiş olacaklardır. Amacımıza
destek veremeyecek katılımcıların bu özelliğe dikkat etmeleri gerekmektedir.
KONU:
“Sokak Kültürü”.
ORGANİZASYON:
“Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y 1. Fotoğraf Yarışması”, Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y
tarafından organize edilmektedir, yürütücülüğü de Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y tarafından
gerçekleştirilecektir.
KATEGORİ ve BÖLÜMLER:
“Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y 1. Fotoğraf Yarışması - “Sokak Kültürü”, Sayısal (Dijital)
kategoride ve iki ayrı katılımcı profilinde/bölümde yapılacaktır. Fotoğraflar, Renkli ve Siyah-Beyaz
ayrımı olmaksızın değerlendirilecektir.
A- Sayısal: 15-22 yaş aralığı (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA
B- Sayısal: 23-28 yaş aralığı (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DB
GENEL KATILIM KOŞULLARI:
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Yarışma, 15-28 yaş aralığındaki tüm amatör veya profesyonel, fotoğraf severlere açıktır.
TFSF temsilcisi, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları)
yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı katılımcıların ekteki
Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini Yarışma Sekreteryası/İletişim e-posta adresine Son
Katılım Tarihi’ne kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı
katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
 Yarışmaya, her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle
katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da
sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
 Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.
 Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları
geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz;
diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
 Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi olup bu
yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun
veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden
istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi
veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural
ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak
için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan 5
(beş) gün içinde teslim edilmesini isteyebilir.
 Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının
iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme
durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme
Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin
kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya,
TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak
bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 Yarışma sonuçları Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y’nin www.118y.org adresinden ve
TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org ve
www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme
kazanan katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.
 Her katılımcıya birer tane “Katılım Belgesi” verilecektir.
TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
 Dereceye girerek ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Uluslararası Lions
Dernekleri 118-Y’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten
itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y’nin
tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma
sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle
birlikte kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır);
kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser
sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan
ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul
etmektedir.
 Katılımcılar; yarışma sonunda ödül ve sergilemeye layık görülen fotoğrafların sergilenmesi
aşamasında, ticari kaygı olmaksızın alıcı bulması halinde, sağlanacak gelir ile ihtiyaç sahibi
öğrencilere destek sağlayarak sosyal sorumluluk projemize dahil edilmiş olacaklardır.
Katılımcılarımız aynı zamanda bu proje içinde de yer almış ve desteklemiş olacaklardır.
Yarışmamıza katılanlar bu amacı kabul etmiş sayılacaklardır.
 Yarışmada ödül ve sergilemeye layık görülen fotoğraflar kurum arşivine alınacak ve “Amaç”
bölümünde zikredilen hedefler doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu değerlendirme
neticesinde elde edilecek gelir sadece ihtiyaç sahibi öğrencilere aktarılacaktır.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 Ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfalarında ve Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram
vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca
TFSF yayını Almanak 2017’de yayımlanacaktır.
 Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
 Düzenleme Kurulu e-mail, ödül ve katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz
davranacaktır; ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu
tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde
yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler.
Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Uluslararası Lions
Dernekleri 118-Y hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da
dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde
hazır olmalıdır.
 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 Yarışmaya, http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olarak fotoğraf gönderen tüm
katılımcılar şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.
ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
 Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, doğrudan
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye
olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski
kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de
geçmemelidir.
 Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö,
Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde kısaltılarak
yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için kısaltma “omery” veya “oeril” veya
“oeyil” gibi olabilir.
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (A- Sayısal: 15-22 yaş aralığı (Renkli
veya Siyah-Beyaz) > DA; B- Sayısal: 23-28 yaş aralığı (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DB)
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli 15-22 yaş aralığı katılımcının 1 no’lu
“Sokakların çilesi” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDA1_sokaklarin_cilesi” gibi
olabilir…
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Uluslararası Lions Dernekleri
118-Y sorumlu olmayacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 30.04.2017, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 06.05.2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 09.05.2017
Orijinal dosyaların Son Teslim Tarihi : 11.05.2017
Ödül ve Sergileme Tarihi : 12.05.2017
SEÇİCİ KURUL (Soyadına göre alfabetik):
Zeynel ABİDİN
Tanju AKLEMAN
Emir AKSOY
Ersin ALOK
Yücel ALOK
Muhlis ALTUNCUOĞLU
İbrahim GÖKSUNGUR
Tuba KALELİOĞLU
Mahmut TANYOL
Kadir TOPRAKKAYA
Bülent YÜKSEL
Seçici kurulu en az beş kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Baytekin KARA
ÖDÜLLER/SERGİLEMELER (Her kategori için):
 Birincilik 1.000.- TL
 İkincilik 750.- TL
 Üçüncülük 500.- TL
 Mansiyon (3 adet) 250.- TL
 Sergileme (Toplamda en fazla 28 adet) --
BAŞVURU ADRESİ:
 Yarışmaya başvurular sadece online (çevrimiçi) olarak, doğrudan
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf yükleme yönergeleri takip
edilerek yapılacaktır.
 18 yaş altı katılımcılar Veli/Vasi Muvafakatname/İzin Belgesi’ni Yarışma
İletişim/Sekretarya’nın arzunizamoglu@gmail.com adresine taranmış veya fotoğraf olarak
göndereceklerdir.
YARIŞMA İLETİŞİM/SEKRETERYA:
Kurum adına görevlendirilen kişinin Adı Soyadı: Arzu NİZAMOĞLU
Adres: Uluslararasi Lions Dernekleri 118-Y Yönetim Çevresi Merkezi
Feneryolu Mah. Yazıcıbaşı Sok. Kilercibaşı Köşkü No:1 A-Blok Feneryolu – Kadıköy / İstanbul
Telefon: 0532 263 43 22
E-posta: arzunizamoglu@gmail.com
Web: www.118y.org.
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2017-030) numara
ile onaylanmıştır.


Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/indir/sartnameler/2017-030%20Lions%20118Y%20FY-g%C3%BCncel%20sartname-15.02.2017.pdfReklam

E3 Webdesign