4.Ulusal Fotoğraf Yarışması “Kayseri’de Yaşam, Doğa, Kültür’’ - Son Katılım Tarihi:13 Mayıs 2017

4.Ulusal Fotoğraf Yarışması “Kayseri’de Yaşam, Doğa, Kültür’’ - Son Katılım Tarihi:13 Mayıs 2017


Kayseri Büyükşehir Belediyesi
4.Ulusal Fotoğraf Yarışması “Kayseri’de Yaşam, Doğa, Kültür’’
Şartnamesi

Yarışmanın Konusu:“Kayseri’de Yaşam, Doğa, Kültür’’

Şehirler insanla anlam kazanır. İnsan hayatın bizatihi amacıdır. Doğa ve kültür ise insanın kendini
gerçekleştirdiği alanlardır. İnsan doğayı anlamaya çalışarak, ona uyum içinde kültür ve sanat üretir.
Kayseri; insanı, kültürü, sosyal hayatı ve doğası ile sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli
şehridir. Dolayısıyla doğayı fark etmek şehri, şehri fark etmek de insana değer vermeyi gerektirir.
Bu şuur ise bir kültür meselesidir. Şehirler; insanı, doğası ve kültürü ile fotoğraflandığında zamanı
ve mekânı geleceğe taşır. Çünkü şehir bir bu yanıyla bir bütündür. Bu anlamda Kayseri, insanı,
kültürü ve doğası ile bir geleneği geleceğe taşıma hedefinin bilincindedir. Bir şehir doğası, insanı,
sanatı, kültürü ile fotoğraflandığında geçmişini korumuş ve geleceğe taşınmış olur.
Yarışma Organizasyonu: Yarışma, T.C. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür ve
Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir ve yürütülecektir.
Yarışma Kategori/Bölümleri: Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride Renkli veya Siyah-Beyaz
fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Koşullar:

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2- Yarışmamız; seçici kurul, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları dışında 18 yaş
üstü tüm halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
3- Yarışmaya her fotoğrafçı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çekilmiş, en fazla 4
(dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah Beyaz eserle katılabilir.
4- Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu
fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ve renk
değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma
organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
5- Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir
yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali
işlemi uygulanır.
6- Kayseri BB’nin daha önce yapılan yarışmalarında sergileme alan fotoğraflar da bu yarışmaya
katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
7- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş
olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
8- HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar ile kolaj yarışma dışında tutulur.
9- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
10- Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
11- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali
işlemi uygulanır.
12- Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”
13.Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Ödül alan katılımcıların elde ettikleri ödül, unvan ve her
türlü kazanımları geri alınır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer
yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya
alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi
gerekir.
13- Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
14- Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu
yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
15- TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun
veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
16- Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş
orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları istenildiğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne
gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
17- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
18- Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan (mansiyon alan ve sergilenmeye değer
görülen) fotoğraflar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan
fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak
kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın
organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel
çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre
içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
19- Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını
sergileme bedeli kadar bir bedel uygulayarak satın alabilir.
20- Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve
bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
21- Yarışma sonuçları Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin http://www.kayseri.bel.tr/ adresinden ve
TFSF’nin http://tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecektir.
Ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfaları ile Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram)
hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan
sayfalarda yer alacaktır.
22- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak
sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve
bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
23- Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar,
şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
24- Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler Son Katılım Tarihi itibariyle
90 (doksan) gün sonra online başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.
25- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Kayseri BB, Jüri ve
TFSFU/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
26- Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma
fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname
hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan
itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
 Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi
(eposta,kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.kayseri.bel.tr/
adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de
geçmemelidir.
 Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,
Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır Örneğin Ömer
Eril Yılmaz isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi.
3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital)> D).
4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin “TRomeryD1_belediye_cad” veya “TRomeryD2_cumh_meydani” gibi…
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tradresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Kayseri Büyükşehir Belediyesi
sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 13 Mayıs 2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 20 Mayıs 2017 Saat: 09.00
Sonuç Bildirim Tarihi : 22 Mayıs 2017
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 27 Mayıs 2017 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):

Dursun ÇİÇEK Fotoğraf Sanatçısı
Prof. Güler ERTAN Fotoğraf Sanatçısı
Murat Ziya ÖZTÜRK Fotoğraf Sanatçısı
Reha BİLİR (AFIAP, Hon. FBPS, Hon. SUPC)
Prof. Sabit KALFAGİL Fotoğraf Sanatçısı
Salih ÖZGÖNCÜ Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı
Yusuf KARTAL Fotoğraf Sanatçısı

Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

Ödüller/Sergileme:
Birincilik 5.000.- TL
İkincilik 4.000.- TL
Üçüncülük 3.000.- TL
Mansiyon (3adet) 1.000.- TL
Sergileme (En fazla 50 adet) 200.- TL

Başvuru/Yükleme Adresi: Yarışmaya başvurular sadece online (çevrimiçi) olarak,
http://www.kayseri.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf yükleme yönergeleri takip
edilerek yapılacaktır.
Yarışma Sekreteryası / İletişim:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Ahmet Selman AKYURT
Telefon: 0532 373 20 53
E-posta: sakyurt@kayseri.bel.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2017-038 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi yer alacaktır.
(TFSF 2017-038)

Kaynakça:http://www.tfsf.org.tr/indir/sartnameler/2017-038%20Kayseri%20BB%204.UFY-sartname-20.01.2017.pdf


Reklam

E3 Webdesign