Mardin Valiliği - Mardin Büyükşehir Belediyesi “Mardin’de Yaşam-Kültür ve Mekân” Foto Maratonu - Kayıt Başlangıcı Tarihi :11 Mayıs 2017

Mardin Valiliği - Mardin Büyükşehir Belediyesi “Mardin’de Yaşam-Kültür ve Mekân” Foto Maratonu - Kayıt Başlangıcı Tarihi :11 Mayıs 2017

Mardin Valiliği - Mardin Büyükşehir Belediyesi
“Mardin’de Yaşam-Kültür ve Mekân” Foto Maratonu
Şartnamesi

Yarışma Organizasyonu: Yarışma, T.C. Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenmiş ve yürütülecektir.
Yarışmanın Konusu: “Mardin’de Yaşam-Kültür ve Mekân”dır. Medeniyetler şehri olan Mardin’in
tanıtılmasına katkı sağlamak, şehrin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmaktır.
Ayrıca, Mardin’de yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere
katılımın arttırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Seçilen fotoğrafların
Mardin fotoğraf arşivine bırakacakları fotoğraflar ile arşivi zenginleştirmek ve günümüzü yarına
taşıyabilmektir.
Yarışma Bölümleri: Yarışma, dijital (sayısal) kategoride Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak
üzere tek bölümlüdür.

Foto Maraton ve Yarışma Genel Şartları:
1- Yarışma; seçici kurul, yarışma sekretaryası, TFSF Temsilcileri ile onların birinci dereceden
yakınları ile TFSF kısıtlamalılar listesinde olanların dışında, 18 yaşını dolduran tüm amatör ve
profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
2- Yarışmaya sadece “Foto Maraton” etkinliğine katılım için isim yazdırarak bu etkinlikte yer
alanlar katılabilir.
3- Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve
bellek kartların seri numarası alınır. Kayıt sırasında T.C. Nüfus Cüzdanı bulunması gereklidir.
4- Yarışmaya sadece Foto Maraton’da (11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında), Mardin sınırları
içinde çekilen fotoğraflar teslim edilebilir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
5- Fotoğrafçı yarışmaya, en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla
katılabilir.
6- Yarışma belge niteliği taşıyacağından, basit düzeltme ve iyileştirme işlemlerinin dışında renk,
keskinlik, toz alma gibi basit işlemler yapılması; kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda
fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu
konuda jürinin kanaati esastır.
7- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj) ve HDR (High Dynamic Range) ve cep
telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya drone vb insansız hava
araçlarıyla yapılacak çekimler ve panoramik fotoğraflar da kabul edilmeyecektir.
8- Fotoğraf büyük baskılara uygun şekilde, uzun kenarı en az 2400 piksel ve 300 dpi
çözünürlüğünde 12 sıkıştırma kalitesinde ve jpeg + raw formatında teslim edilmelidir. Exif
bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9- Fotoğrafların üzerinde tarih, isim, imza gibi işaretlemeler olmayacak; çerçeveleme
yapılmayacak, kenarlarında boşluk olmayacaktır,
10- Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek
başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. Örnek; Başvuru No: 047 (Rumuz: 047).
Birden fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
11- Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını foto maraton boyunca
üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.
12- Fotoğrafçı fotoğraflarını dijital ortamda teslim edecek ve teslim ederken katılım formunu
imzalar. Katılımcılar fotoğrafları kayıt ofisine teslim etmelidir.
13- Fotoğrafların sadece bir teslim şekli vardır: 14 Mayıs 2017 tarihi saat 17.00’ye kadar kayıt
yaptırdığı yere teslim etmesi gerekir. Belirlenen saat dışında teslim kabul edilmez.
14- Katılımcılar fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim ettikleri fotoğrafların tamamının
kendilerine ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt
ederler. Aksine davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
15- Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu
olmayacaktır.
16- Kural ihlali yapan kişilere ‘’TFSF Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi’’ 13.Maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi
gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
17- Yarışmacılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken
önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her
türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur.
18- Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu
vb unsurların saptanması halinde yarışmacı yarışma dışı bırakılır.
19- Foto Maraton ve yarışmaya katılım için gelecek olan fotoğrafçılar giderlerini kendileri
karşılayacaktır.
20- Yarışma sonuçları Mardin Valiliği’nin www.mardin.gov.tr , Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin
www.mardin.bel.tr web sitesi ve Sosyal Medya (Twitter, Facebook, İnstagram vb) hesapları ile
TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sitesinden duyurulacaktır. Ödül alan eserler TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr web sayfasında ve sosyal medya (Facebook, İnstagram, Twitter vb)
hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2017’de yer alacaktır.
21- Yarışmaya kayıt yaptıran katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı
peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma
dışı bırakılacaktırlar.

Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar

1- Katılımcı, ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma
uygulanmış olan fotoğraflarının Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne,
yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul
ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat
gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma
uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma
haklarının kullanımı için Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi
sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi,
manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2- Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ve
eser sahibinin olacaktır.
3- Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi bu eserleri kurum basılı ve görsel
yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek
kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser

sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde
kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir
Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.
4- Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda
görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın
internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz
konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya
aittir.
5- Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış
fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Mardin Valiliği ve
Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk
tamamen fotoğrafçıya aittir.
6- Foto maraton sonucunda ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alamayan ve sergilenmeye hak
kazanamamış fotoğraflardan biri veya birkaç tanesi, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerek görüldüğü takdirde, fotoğraf sahibine sergileme bedeli kadar (200.-
TL) bir satın alma bedelinin ödenmesi kaydı ile satın alınarak Mardin Valiliği ve Mardin
Büyükşehir Belediyesi fotoğraf arşivine kazandırılacaktır ve bu fotoğraflar için de yukarıda
belirtilen hak ve koşullar geçerli olacaktır.
7- Yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül ve sergileme alamayan ve satın alma
uygulanmayan fotoğraflar iade edilmeyecek, TFSF temsilcisi denetiminde sistemden
silinecektir.
8- Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta
ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından
gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca
istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı
tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak
sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
9- Katılımcılar; “Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Foto Maratonu”na kayıt
yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer.
Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi
1- Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: 047).
2- Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir
(Örnek; 047_1_fotoğraf_adı, 047_2_fotoğraf_adı, …).
3- Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde
teslim edilmelidir.
4- Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine
ilişkin isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
5- Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul
edilmeyecektir.
6- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az
2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük
olmamalıdır. Fotoğraflar RAW Formatları ile beraber teslim edileceğinden katılımcıların
RAW+JPEG çekim yapmaları gerekir.
7- Fotoğraf teslimi 14 Mayıs 2017 saat 17.00’de kesinlikle sona erecektir.

Konaklama
1- Otelde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır ve
rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır. Uygun fiyatla konaklanabilecek otel ve pansiyonların
isim, adres, telefon ve özellikleri gibi bilgiler “Mardin Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın
Müdürlüğü” facebook sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca 0542 305 25 95 no’lu numaradan da
bilgi alabilirler.
2- Konaklama yapacak katılımcılar konaklama ve diğer ekipmanlarını kendileri temin
edeceklerdir.

Yarışma Takvimi:
Kayıt Başlangıcı Tarihi : 11 Mayıs 2017 saat 8.00
Son Kayıt Tarihi : 14 Mayıs 2017 saat 12.00
En Son Fotoğraf Teslim Tarihi : 14 Mayıs 2017 saat 17.00
Jüri Toplanma Tarihi : 14 Mayıs 2017 saat 18.00
Sonuçların Açıklanması :14 Mayıs 2017 saat 21.00

Ödüller:
Birincilik 4.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Mardin Valiliği Özel Ödülü 1.000.- TL
Mardin Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü 1.000.- TL
Muhammed Fatih SAFİTÜRK Özel Ödülü 1.000.- TL
Mansiyon (2 eser) 500.- TL
Sergileme (en fazla 30 eser) 200.- TL

Not: Yarışmaya katılan her yarışmacıya “Katılım Belgesi” verilecektir.
Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

A. Beyhan ÖZDEMİR DEÜ GSF Öğr. Üyesi, İFOD
Cihan KARACA (EFIAP/g) - Fotoğraf Sanatçısı)
Hakan TOKUÇ (EFIAP, UPI CROWN2) - Fotoğraf Sanatçısı
Mustafa KILIÇ Fotoğraf Sanatçısı, SSS
Tayfun ÇİFTÇİ Fotoğraf Sanatçısı, VANFOD
(Seçici kurul en az 3 üye ile toplanır)
TFSF Temsilcisi: Halil İbrahim TUTAK

Yarışma Sekretaryası/İletişim:

Tuğba SİNANOĞLU
Mardin Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın Departmanı
İstasyon Mahallesi Rektör Aykaç Caddesi Kızıltepe Yolu Üzeri 6.km 47060 MARDİN
Telefon: +90 482 215 19 30
Faks: +90 482 215 19 34

GSM: +90 0542 305 25 95
E-posta: tugba_sinanoglu@hotmail.com
Kayıt Yeri:15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı (mardinmasa) Yenişehir/MARDİN
Kayıt Başlangıcı Tarihi :11 Mayıs 2017 saat 8.00
Son Kayıt Tarihi :14 Mayıs 2017 saat 12.00
En Son Fotoğraf Teslimi Tarihi :14 Mayıs 2017 saat 17.00
Web: www.mardin.gov.tr – www.mardin.bel.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF tarafından “TFSF 2017-047” numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
(TFSF 2017-047)

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/indir/sartnameler/2017-047%20Mardin%20Valili%C4%9Fi-Mardin%20BB%20FM-g%C3%BCncel%20%C5%9Fartname-10.03.2017.pdf


Reklam

E3 Webdesign