Erbaa Belediyesi 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması ‘Erbaa’da Dört Mevsim” - Son Katılım Tarihi : 15.05.2017

Erbaa Belediyesi 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması ‘Erbaa’da Dört Mevsim” - Son Katılım Tarihi : 15.05.2017


Erbaa Belediyesi
3. Ulusal Fotoğraf Yarışması
‘Erbaa’da Dört Mevsim”

1. Yarışmanın adı: “Erbaa’da Dört Mevsim”dir.

2. Düzenleyen Kurum: Erbaa Belediyesi’dir.

2. Yarışmanın Amacı:
İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yeni bir
ivme kazandırmak, Erbaa’nın tarihsel, kültürel, mekânsal zenginlikleri ile birey ve toplum
yaşamlarından kesitleri ön plana çıkarmak amacıyla “Erbaa’da Dört Mevsim“ ana başlığı ile
fotoğraf yarışması düzenlenecek olup, yarışma İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış olmak üzere dört
bölümde yapılacaktır. Türk Fotoğraf Sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra Erbaa’nın tarihi, doğal
güzellikleri ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmak ve bir anlamda kayda geçirerek tarihe
not düşmektir. Ayrıca bu etkinlik aracılığıyla fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunulurken,
yarışmada seçilen fotoğraflarla Erbaa’nın tanıtılması için arşiv oluşturulacaktır.
“Erbaa’da Dört Mevsim” fotoğraf yarışması ile değerli katılımcılarımızın ilçemizi fotoğrafla nasıl
yansıtacağını merakla beklerken, fotoğrafa gönül veren dostlarımızın eserlerini halkımızla
buluşturmaktan da büyük kıvanç duyacağız.

3. Yarışma Sekreteryası/İletişim:
Koordinatör: Barış KAYAR
Telefon No: 0356 715 10 19 (Dahili: 137)
Sekreter: Elif ŞAHİN
Telefon No: 0356 71510 19 (Dahili: 164)
Adres: Erbaa Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mah. İstiklal Cad. No: 87 ERBAA

4. Yarışmanın Kategori/Bölümleri:

Yarışma tek kategori (Sayısal (Dijital)) ve 4 (dört) bölümlüdür:
A- İlkbahar: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz > DI;
B- Yaz: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz > DY;
C- Sonbahar: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz > DS;
D- Kış: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz > DK.

Erbaa’nın dört mevsimini (ilkbahar, yaz, sonbahar, kış) anlatan fotoğraflar, her mevsim için ayrı bir
bölüm olarak değerlendirilecektir. Katılımcılar sayısal (dijital) her bölüm için en fazla 4 (dört) sayısal
Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile yarışmaya iştirak edebilecektir.

5. Katılım Şartları:

 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Yarışma Erbaa Belediyesi, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden
yakınları, TFSF tarafından haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında tüm

fotoğrafa ilgi duyan “Son Katılım Tarihi“ itibariyle 18 yaşından gün almış (15.05.1999 ve daha
öncesi doğumlu) tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 Yarışmaya her fotoğrafçı her bölüm için en fazla en fazla 4 (dört) adet sayısal Renkli veya
Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 Yarışmacıların göndereceği fotoğrafların Erbaa sınırları içerisinde çekilmesi gerekmektedir.
Başka bir yerde çekildiği tespit edilen fotoğraflar değerlendirme dışında kalacak; katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi yapılacaktır.
 Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Erbaa Belediyesi’nin önceki yıllarda yapılan
yarışmalarında ödül almamış olması gerekmektedir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafın daha
önce yapılan Erbaa yarışmalarında ödül aldığının tespit edilmesi halinde katılımcı hakkında
kural ihlali işlemi uygulanır.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları
geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz;
diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Erbaa Belediyesi’nin
http://www.erbaa.bel.tr ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme
yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
 Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından
basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye
değer bulunan fotoğrafların, Erbaa Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte
laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; Erbaa Belediyesi
ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde
çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
 Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi” ve düzenleme kurulu kararı geçerlidir.
 Düzenleyici kurum, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri
çevirme yetkisine sahiptir.
6. Telif (Kullanım) Hakları:
 Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının Erbaa
Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini
peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer
ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma
haklarının kullanımı için Erbaa Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu
eserlerin kullanım hakkı Erbaa Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname

için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı
şekilde kullanılması sebebiyle Erbaa Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser
sahibi peşinen kabul etmektedir.
 Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek
telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Erbaa Belediyesi, katılımcıların
fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri
kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Erbaa Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak
sahibinin hesap numarasını bildirmemesi ve gerekli belge ve bilgileri vermemesi durumunda
ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar.
Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar Erbaa Belediyesi’nin http://www.erbaa.bel.tr ve
TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org ve sosyal medya
(facebook, twitter ve instagram) adreslerinde yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF
Onaylı Yarışmalar Almanak 2017de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 Yarışmaya, TFSF’nin Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm
yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
 Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
 Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde; her bir
fotoğraf dosyasının boyutu 1 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde
kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
İsimlendirme:
 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük
olmalıdır.
 Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer
Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya omey veya oeyil gibi).

Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (A- İlkbahar: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz > DI);
(B- Yaz: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz > DY); (C- Sonbahar: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz >
DS); (D- Kış: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz > DK).
 Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir (_).
 Fotoğrafın çekildiği yer isimlendirmede belirtilmelidir.
 Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril
Yılmaz” isimli katılımcının İlkbahar bölümü için 2015’te Erbaa’da çektiği “Çınar Altı” adlı 1
no’lu fotoğrafının isimlendirmesi “TRomeryDI1_2015_erbaa_cinar_alti”, veya 2016’da Yaz
bölümü için Erbaa’da çektiği “Köy Düğünü” adlı 1’no’lu fotoğrafı için isimlendirme
“TRomeryDY1_koy_dugunu”... olabilir.
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime
geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya
katılım sağlamaz.
 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Erbaa Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.

7. Seçici Kurul (Jüri):
Bülent UZUN Erbaa Belediye Başkan Yardımcısı
M. Sinan KÖKCÜ Erbaa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
M. Kemal AVCI Fotoğraf Sanatçısı
Zafer SÖĞÜT Fotoğraf Sanatçısı
Kürşat ERARSLAN Ressam
(Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)
TFSF Temsilcisi: Mebrur HATUNOĞLU

8. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 14.05.2016 Cumartesi
Son Katılım Tarihi : 15.05.2017 Pazartesi günü saat 23.00 (TSI)
Seçici kurul değerlendirmesi : 20.05.2017 Cumartesi
Sonuç Bildirim Tarihi : 23.05.2017 Salı
Sergi ve/veya Gösteri ve Ödül Töreni : Daha sonra açıklanacaktır.

9. Ödüller:

A bölümü (İlkbahar)
Birinci 2.000.- TL
İkinci 1.500.- TL
Üçüncü 1.000.- TL
Mansiyon (5 eser) 250.- TL
Sergileme (en fazla 20 eser) 100.- TL

B bölümü (Yaz)
Birinci 2.000.- TL
İkinci 1.500.- TL
Üçüncü 1.000.- TL
Mansiyon (5 eser) 250.- TL
Sergileme (en fazla 20 eser) 100.- TL

C bölümü (Sonbahar)
Birinci 2.000.- TL
İkinci 1.500.- TL
Üçüncü 1.000.- TL
Mansiyon (5 eser) 250.- TL
Sergileme (en fazla 20 eser) 100.- TL

D bölümü (Kış)
Birinci 2.000.- TL
İkinci 1.500.- TL
Üçüncü 1.000.- TL
Mansiyon (5 eser) 250.- TL
Sergileme (en fazla 20 eser) 100.- TL
(Ödül ve sergileme bedelleri net sayılardır.)

10. Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2017-005 numara
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(2017-005)

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/indir/sartnameler/2017-005%20Erbaa%20Bel%203.UFY-sartname-13.05.2016.pdf


Reklam

E3 Webdesign