SARIYER BELEDİYESİ  ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI - Son Katılım Tarihi: 11 Ağustos 2017

SARIYER BELEDİYESİ ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI - Son Katılım Tarihi: 11 Ağustos 2017


SARIYER BELEDİYESİ ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
(TFSF Onay No: 2017-028)

1. Yarışmanın Adı: “Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması”.

2. Konu: “Dört Mevsim Yaşayan Sarıyer”.

3. Amaç: İstanbul’un eşsiz doğası ve tarihi geçmişi ile birbirinden değerli güzelliklerine ev sahipliği
yapan güzide ilçesi Sarıyer’in bu güzelliklerinin fotoğraf ile belgelenmesi, ülkemiz fotoğraf sanatına katkı
sağlanması ve hem Sarıyerli fotoğraf sanatçılarının hem de İstanbul’lu fotoğraf sanatçılarının
çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırabilmelerine olanak sağlanması. Sarıyer de fotoğraf sanatının
yaygınlık kazanması ve genç fotoğraf sanatçılarının yetişmesine katkı sağlanması.

4. Yarışma Bölümleri:
Yarışma tek kategorilidir. Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf dalındadır.

5. Katılım Koşulları:
- Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, yarışma
koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm
profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.
-TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
- Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserleriyle yarışmaya katılabilir.
- Fotoğrafların 2016-2017 yıllarında Sarıyer’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali
sayılır.
- Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile
bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali
sayılır.
- Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma organizasyonu dışında veya
fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve yayınlanmış olması
katılıma engel değildir.
- Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir
yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi
uygulanır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise
yarışmaya katılım açısından engel oluşturmaz.
- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, değerlendirme
açısından sorun oluşturmaz.
- Fotoğrafın yapısı, belge niteliği taşıdığı için, değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda seçici kurulun takdiri
esastır.
- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı
zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. En boy oranı
en fazla 4'e 1 olacak şekilde ayarlanmalıdır.
- Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan; yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya
gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri
kabul edilir.
- Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen
ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
- Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına
uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.
6. Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi
a) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi
üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri
kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D dışındaki tüm
harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Duru
Sert için dsert gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir
( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin “TRdsertD1_ornek_foto” veya “TRdsertD2_ornek_foto” gibi…
f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
g) Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların sergileme için baskı
alınabilecek büyüklükteki dijital halleri sergi öncesi tekrar istenecektir.
h) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
i) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Sarıyer Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.
7. Diğer Hususlar:
- Yarışmada ödül (derece, özel ödül ve mansiyon) alan ve satın alma uygulanan fotoğraflar ve sergide
yer alacak diğer fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Sarıyer
Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu eserler Sarıyer Belediyesi arşivinde saklanacaktır.
- Ödül (derece, özel ödül ve mansiyon) alan eserler ile satın alınan eserler Sarıyer Belediyesi tarafından
kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla
kullanılabilir.
-Yarışmada başarılı olan eserler TFSF yayını olan Almanak 2017’de yer alacaktır.
-Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da
maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
-Yarışma sonrası için planlanan sergide yer alacak, derece alan ve seçici kurul tarafından
sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Sarıyer Belediyesi tarafından bastırılacak olup katılımcılardan
herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
- Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Sarıyer Belediyesi arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz
konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN
numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN
numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli,
Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda
hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
- Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar,
şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
-Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF
U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
- Sarıyer Belediyesi tarafından Yarışma sonunda dereceye giren, ödül alan ve sergilenmeye değer
görülen Seçici kurul tarafından ödül derecelerinden birine veya birden fazlasına layık bir eser
bulunamadığı takdirde bu dereceler boş bırakılacaktır

8. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sıra ile):
Doç. Emre İKİZLER (Fotoğraf Sanatçısı / Marmara Üniversitesi)
İsmail ERDEM (Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı)
Kazım ŞAHBUDAK (Fotoğraf Sanatçısı)
Merih AKOĞUL (Fotoğraf Sanatçısı– Küratör)
Doç. Ozan BİLGİSEREN (Fotoğraf Sanatçısı / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme
tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı
ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.
TFSF Temsilcisi: İbrahim GÖKSUNGUR

9. Ödüller:
Birincilik 3.000.- TL
İkincilik 2.000.- TL
Üçüncülük 1.500.- TL
Sarıyer Belediyesi Özel Ödülü 1.000.- TL
Mansiyon (2 adet) 500.- TL
Sergileme/Satın Alma (En fazla 20 adet) 200.- TL

10. Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi : 11 Ağustos 2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 18 Ağustos 2017
Sonuçların Açıklanması : 25 Ağustos 2017
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl : Kesin sonuçlar belirlendiğinde tarih için gerekli duyuru yapılacaktır.

11. Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurusu:
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.sariyer.bel.tr, www.tfsf.org.tr ve
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren ve mansiyon alan
katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.

12. İletişim:
Sarıyer Belediyesi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yarışma Sekreteri: Dilek Karafazlı
Adres: Şehit Mithat Yılmaz Cad. No:85 Sarıyer - İstanbul
Tel: 444 1 722 (Dahili 1514)
E-posta: dilekkarafazli@gmail.com

Yarışma sürecinde ve seçici kurul değerlendirmesinde salonda TFSF temsilcisi de bulunacaktır.
(TFSF 2017-028)

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=613


Reklam

E3 Webdesign