Toplam Para Ödülü: 17.500 TL -Çağın Göz Hastanesi 6. Fotoğraf Yarışması  Göz Alabildiğine “Mor”  Son Katılım Tarihi: 1 Ekim 2017

Toplam Para Ödülü: 17.500 TL -Çağın Göz Hastanesi 6. Fotoğraf Yarışması Göz Alabildiğine “Mor” Son Katılım Tarihi: 1 Ekim 2017

Çağın Göz Hastanesi 6. Fotoğraf Yarışması Göz Alabildiğine “Mor” Yarışma Şartnamesi

1. Amaç – Konu Hayatın kaçınılmaz akışında birkaç anı ya da rengi hatıralara kazımak için vardır sanat. Fotoğraf ise sanatın en etkili formlarından biridir… Çağın Göz Hastanesi olarak 2012 yılından beri her yıl, hem fotoğraf sanatçılarımızın gözünden dünyaya sanatsal bir bakış ortamı sunmak, hem de göz sağlığının önemine atıfta bulunmak amacıyla “Göz Alabildiğine…” temalı fotoğraf yarışmaları düzenliyoruz. Bu yılki temamız “Göz Alabildiğine Mor” ile hayatın kaçırdığımız anlarını, renklerin çevremizde oluşturduğu ahengi fark etmemizi sağlarken, dünyayı algılama denince birincil organ olarak sayabileceğimiz gözün ve göz sağlığının önemini ve bu konuda bilinçli bireyler olma serüvenimizi deklanşör yardımıyla fotoğraf severlere bir kez daha aktarmayı amaçlıyoruz.

2. Yarışma Kategori/Bölümleri Yarışma, sayısal (dijital) kategoride ve Renkli fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

3. Genel Katılım Koşulları 3.1 Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF Temsilcisi ve düzenleyici kurum çalışanları dışında, profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçılara açıktır. 3.2 Yarışmaya katılım ücretsizdir. 3.3 Yarışma sayısal renkli kategori/bölümde olduğundan Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 3.4 Yarışmacılar en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilirler. 3.5 Yarışmaya daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar katılamaz. Ödül ve sergileme alan ya da eserleri satın alınan katılımcılardan bu beyanları dışında hareket ettiği anlaşılan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 3.6 Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 3.7 Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. 3.8 Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 3.9 Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.

3.10 Hakkında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden kişiler, bu yarışmaya katılamaz
3.11 Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Çağın Göz Hastanesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınacaktır. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; Çağın Göz Hastanesi ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

4- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi: 4.1 Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. 4.2 Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi işlemi, http://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir. 4.3 İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. 4.4 Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. 4.5 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. 4.6 Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır. 4.7 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. 4.8 Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. Dosyaları isimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. 4.9 Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır

İsimlendirme: 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin Önder Erdoğan için onder veya oerdo veya erdog gibi. 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color) > DC). 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnekler: “TRonderDC1_ornek_foto” veya “TRoerdoDC2_ornek_foto” gibi… 4.10 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. 4.11 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Çağın Göz Hastanesi sorumlu olmayacaktır.

5- Yayın-Telif (Kullanım) Hakkı ve Diğer Koşullar 5.1 Katılımcı, Çağın Göz Hastanesi’ne, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Çağın Göz Hastanesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Çağın Göz Hastanesi ve eser sahibinin olacaktır. 5.3 Çağın Göz Hastanesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafik çalışmalarında isim kullanılamamaktadır). Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle Çağın Göz Hastanesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir. 5.4 Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını, fotoğrafçının yazılı muvafakatını alarak sergileme bedeli kadar bir bedelle satın alabilir. 5.5 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. 5.6 Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfaları ile TFSF’nin sosyal medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır. 5.7 Şartnamede belirtilen ödül, sergileme ve satın alma bedelleri hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül, sergileme ve satın alma bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. 5.8 Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. 5.9 Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve düzenleme kurulu ile TFSF YK kararı geçerlidir.

6- Ödüller Birincilik 5.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Mansiyon (3 adet) 500.- TL
Sergileme (En Fazla 40 adet) 150.- TL

7- Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlama Tarihi : 30 Ocak 2017 Son Katılım Tarihi : 01 Ekim 2017 saat 23.00 (TSI) Seçici Kurul Değerlendirmesi : 08 Ekim 2017 Sonuçların Açıklanması : 10 Ekim 2017 Ödül Töreni ve Sergi : 21 Ekim 2017

8- Seçici Kurul (soyadı sırasına göre)  İsa ÇELİK  Güler ERTAN  Bülent GÜZEY  Ümran ÖZDEMİR  Sema ÖZEVİN  Nadir SARIŞEKER  Hüseyin YILMAZ

Not: Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Cengizhan GÜNESEN

9- İletişim/Sekreterya Çağın Göz Hastanesi Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Caddesi No: 38 İzmit / Kocaeli Telefon : 0262 321 50 71 / 0262 324 24 66 / 444 8 244 Faks : 0262 331 97 25 E-posta : feyza@cagin.com Web : http://www.cagin.com

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2017-025 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=612


Reklam

E3 Webdesign