“4 Mevsim Ordu 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması Teknik - Son Katılım Tarihi: 31 Aralık 2017

“4 Mevsim Ordu 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması Teknik - Son Katılım Tarihi: 31 Aralık 2017

“4 Mevsim Ordu 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması" Teknik Şartnamesi

DÜZENLEYEN KURUM: Ordu Büyükşehir Belediyesi - ORBEL AŞ – OFSAD

KONU: Ordu ilinin on dokuz ilçesinde bulunan tarihi yapıları (köprüler, camiler, kiliseler, kaleler
ve mağaralar ile ilçelerin öne çıkan tarihi mirasları); doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller,
akarsular, şelaleler, mağaralar vb); bölgeye ait kültürel öğeleri (yöresel yemekler, tarım,
hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler, halk oyunları, düğünler, asker eğlenceleri, kına
geceleri, tarım aletler ve el sanatları vb); yaban hayvanları, endemik bitkileri, Ordu’ya özgü yaşam
faaliyetleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan belgesel nitelikte fotoğraflardır.
AMAÇ: Fotoğraf sanatı aracılığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sosyal hayatı
belgeleyerek ilimizin tanına bilirliğini arttırmak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve Ordu
Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak
anlatmasıdır.

YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ:
Yarışmamız, Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

KATILIM ŞARTLARI:
1- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve
haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa
ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3- Her katılımcı, Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çekilmiş, en fazla 4 (dört) adet
Sayısal (Dijital) Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
4- Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece,
başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Ayrıca herhangi bir yarışmada
ödül almış bir fotoğraftan yeniden kadrajlama yoluyla elde edilmiş fotoğraflar kabul edilmez.
Fotoğrafın sosyal medyada yarışma organizasyonu dışında paylaşılmış olması katılmaya
engel değildir.
5- Daha önce Ordu Büyükşehir Belediyesi fotoğraf yarışmalarında ödül ve sergileme almış
fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklıları bu yarışmaya katılamaz.
6- Fotoğraflar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine online (çevrimiçi) olarak
yüklenerek gönderilecektir. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ve ORBEL AŞ’nin web
sitelerinden yarışmaya katılım linkleri verilecektir.
7- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın
özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak
şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Katılım şartlarına
uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
8- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, Ordu ili
sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan
eder.
9- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül
almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu
fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali
işlemi uygulanır.
10- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları
geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz;
diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
11- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden
istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi
veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural
ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak
için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilir.
12- Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale
edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde
yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
13- Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının
kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız
araçların kullanılması durumunda, yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle
yarışmacının sorumluluğundadır.
14- Yarışmada ödül alan eserler Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinde ve TFSF’nin sosyal
medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına
uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2018’de yer alacaktır.
15- Yarışmada ödül ve sergileme almayan fotoğraflar sistemden Sonuç Bildirim Tarihi’nden
itibaren 90 (doksan) gün sonra silinecektir
16- Yarışmada son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici Kurulun gerekli gördüğü
durumlarda şartname üzerinde, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla değişiklikler
yapabilir.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; Ordu Büyükşehir Belediyesi
ve ORBEL A.Ş. yayınlarında adı ve soyadının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini
peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
Kullanım hakları Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORBEL A.Ş. ve eser sahibine ait olacaktır. Eser
sahibi kullanım hakkını 3.bir kişi ya da kuruma satamaz/devredemez. Katılımcı gerek Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye
hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma
haklarının kullanımı için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ORBEL AŞ’ye izin/muvafakat name
verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler
için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi bir
hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli
kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan veya satın alınan fotoğrafların ham halleri
CD/DVD ya da elektronik postayla sekretaryaya teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir.
Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi
durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına
uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.

BASIM – YAYIM:
Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan
fotoğrafların dışında dört mevsime ait toplam en fazla 100 (yüz) adet fotoğrafın da yer alacağı “4
Mevsim Fotoğraf Albümü ”nün basım yayımı Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacaktır.
FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ:
Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri
kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke
kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri
geçmeyecektir.

1) Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2) Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril
Yılmaz” için omery veya omey veya oeyil gibi.
3) Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli/Dijital Color için DC yazılmalıdır).
4) Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi ( _ )
eklenmelidir.
5) Fotoğrafın çekildiği Ordu ili sınırları içindeki yer adı küçük harflerle toplam karakter sayısını
geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının 2017’de Ordu’da
çektiği “Yağmurda Sahil” adlı 1 no’lu fotoğrafının adı; “TRomeryDC1_ordu_yagmurda_sahil” olur.

FOTOĞRAF GÖNDERİMİ:
Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu
eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik
işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12
sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de
geçmemelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Ordu Büyükşehir Belediyesi
sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 17 Şubat 2017
Son Katılım Tarihi : 31 Aralık 2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 15 Ocak 2018
Sonuç Bildirim Tarihi : 22 Ocak 2018
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Şubat 2018

TANITIM VE YÜKÜMLÜLÜKLER:
“Dört Mevsim Ordu” adlı 3. fotoğraf yarışmasının duyurusu için Türkiye’de yayın yapan bir dergide
yarışmanın başlamasına müteakiben fotoğraf sanatıyla uğraşan kişilerin okuduğu bir dergide
duyurusu ORBEL A.Ş tarafından yapılacaktır.
Yarışmanın ödülleri, yarışma başvuru onay bedeli, Jüri üyeleri huzur hakkı (TFSF Onaylı
Yarışmalar Yol Haritası – 2017‘de ön görülen kadar) ve TFSF Temsilcisi yol, konaklama giderleri
ORBEL A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

Ordu il sınırlarındaki duyurular ise (Billboard, Raket, Üst Geçit ve Pankart ve Totem) Ordu
Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacaktır.
Fotoğrafların katalog haline getirilmesi, tanıtım kokteyli, kapanış kokteyli, sergi ve sergi basım
masrafları Ordu Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır. Ayrıca Ordu Büyükşehir
Belediyesi’nce tasarımı yapılarak basımı gerçekleştirilen 50 cmx70 cm boyutlarındaki afişlerin
dağıtımı ise OFSAD tarafından yapılacaktır.

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):
Ata Yakup KAPTAN Prof. Dr. Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı, OMÜ GSF
Servet GÜNGÖR Ordu BB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı
Nurullah YALDIZ Ordu BB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü
Mehmet Koray KILIÇ Fotoğraf Sanatçısı, ORBEL A.Ş.
Sertaç ÖZMUTLU Fotoğraf Sanatçısı, OFSAD Yönetim Kurulu Başkanı
TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN

ÖDÜL-SERGİLEMELER:
“4 Mevsim Ordu” 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması kapsamında ilkbahar, yaz, sonbahar, kış ile jüri
özel ödülü kategorileriyle birinci, ikinci ve üçüncü olan fotoğraflarla birlikte 8 fotoğrafa ödül
verilecektir. Jüri özel ödülü kategorisinde havadan çekim (uçak, paraşüt, drone vb insanlı veya
iha ile çekilen) ve özel donanımla su altında çekilen fotoğraflar bu ödül kapsamında
değerlendirilecektir.

Birincilik 5.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Jüri Özel Ödülü 1.000.- TL (insanlı veya insansız hava aracı vb özel
donanımla havadan veya su altından çekilen bir
fotoğrafa verilecektir.)
Jüri Özel Ödülü (Kış) 1.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (İlkbahar) 1.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (Yaz) 1.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (Sonbahar) 1.000.- TL
Sergileme (En fazla 100 eser) 150.- TL

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ-İLETİŞİM:
Mehmet Koray KILIÇ
Telefon: 0452 505 5152 / 5052
E-posta: k.kilic@orbel.com.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2018-001 numara ile
onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(TFSF 2018-001)

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=634


Reklam

E3 Webdesign