‘YAŞAMIN İÇİNDE KADIN’ KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI - Son Katılım Tarihi: 08 Haziran 2017

‘YAŞAMIN İÇİNDE KADIN’ KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI - Son Katılım Tarihi: 08 Haziran 2017

‘YAŞAMIN İÇİNDE KADIN’ KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1- YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM BİLGİLERİ:

KADEM Antalya Temsilciliği
Tahıl Pazarı Mahallesi 457 Sokak No. 5 Muratpaşa/Antalya
Tel: 0242 247 00 72

Antalya Uluslararası Üniversitesi
Çıplaklı Mah. Farabi Cad. No:23 Döşemealtı/Antalya
Tel : +90 242 245 00 00

2- YARIŞMA ADI:

Yaşamın İçinde Kadın’17

3- KONU ve AMAÇ:

Yaşamın İçinde Kadın konulu yarışma ile amatör veya profesyonel fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden Türkiye’de farklı alanlarda ve farklı sosyal kültürel ortamlardaki dezavantajlı kadın çalışmalarının ulusal düzeyde tanıtılarak toplumsal farkındalığı yaratmak, hayat içerisindeki durumlarına dikkat çekmek, konuyla ilgili yaklaşım ve bakış açılarını fotoğraf yoluyla ifade eden bir platform oluşturmak ve sosyal ve toplumsal hayata katılımlarındaki öneme dair farkındalık düzeyini yükseltmek amaçlanmaktadır.

4-YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi: 08 Nisan 2017 Cumartesi
Son Katılım Tarihi: 08 Haziran 2017 Perşembe saat 23.00 (TSI)
Değerlendirme Toplantısı: 11 Haziran 2017 Cumartesi
Sonuç Bildirimi: 15 Haziran 2017 Perşembe
Ödül Töreni ve Sergi: 20 Haziran 2017 Salı

5- KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya Seçici Kurul, KADEM Antalya Temsilcisi ve birinci derece akrabaları dışında konuya ilgi duyan, başvurunu son günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş olan, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.
Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar (sergileme hariç) ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında sosyal medya (Facebook, twitter, instagram vb.) hesaplarında paylaşılmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
Ödül (derece ve mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Antalya Kadem temsilciliği https://tr-tr.facebook.com/KademAntalya/ ve https://twitter.com/kademantalya/ sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
Yarışma “Dijital Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
Her katılımcı yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle katılabilir.
Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak derneğimiz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.
Gönderilecek fotoğraflar 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde jpg/jpeg formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Gerek görüldüğünde fotoğrafın orijinal büyük boyutu istenecektir.
Ödül ve/veya sergileme alamayan, satın alma uygulanmayan fotoğraflar Son Katılım tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde sistemden silinecektir.
Düzenleyici kurumların son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar gerekli gördüğü durumlarda yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda seçici kurul ve düzenleyici kurum kararları esastır.

6- ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

Dosyalar, KADEM Antalya Temsilciliği’nin
http://kadem.org.tr/
https://tr-tr.facebook.com/KademAntalya/
https://twitter.com/kademantalya

Sitelerindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak mail adresinden yüklenecektir.

Mail adresine fotoğraflar ve katılım formu birlikte yüklenecektir.
Katılımcılar, şartname sayfasındaki yönergeye uygun biçimde formu eksiksiz doldurarak fotoğraflarla birlikte yükleyeceklerdir.
Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.

Fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve katılım formu ile birlikte tek mailde yükleyiniz.

Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
Her fotoğrafa katılımcı tarafından katılım formunda yazdığı beş rakamlı rumuz, fotoğrafın sırası ve fotoğraf ismi verilerek isimlendirme yapılmalıdır.
Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Mercan Güler CANLAR” isimli katılımcının çektiği “Tarlada Kadın” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “5876_1_Tarlada kadın” gibi olacaktır. Katılımcının kimlik bilgisine dair herhangi bir emare olmayacak kimlik bilgileri sadece katılım formunda bulunacaktır.
Sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda antalya@kadem.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katıldığı anlamına gelmez.
Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.

7-SEÇİCİ KURUL

Zeynep Ayşe Taş – KADEM Antalya İl Temsilcilisi
İpek Kefeli – Uluslararası Antalya Üniversitesi
Mevlüt Yeni – Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Rıza Özel – Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı
Sibel Atasoy – NTV Antalya Temsilcisi
Leyla Emektar – EFİYAP Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı
Ayşegül Özbakır – Öğretmen -KADEM Antalya İl Temsilciliği Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı
M. Erkan Bülbül – KLARK MEDYA- Senarist
Emel Evcin Yıldız – Gazeteci-KADEM Antalya İl Temsilciliği Basın Medya İletişim Komisyonu Başkanı

Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.

8-ÖDÜLLER

Birincilik ödülü: 3.000- TL
İkincilik ödülü: 2.000- TL
Üçüncülük ödülü: 1.000- TL
Mansiyon ödülü (3 eser): 500- TL
Sergileme (En fazla 39 eser): 50- TL
Satın Alma (Kurumun uygun gördüğü sayıda): 50- TL

9- YARIŞMA SEKRETERYASI

Pınar Kaya
Tahıl Pazarı Mahallesi 457 Sokak No. 5 Muratpaşa/Antalya
Tel: 0242 247 00 72
E-mail: antalya@kadem.org.tr

10- TELİF (KULLANIM) HAKLARI

Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Kadın ve Demokrasi Derneği’ne (KADEM)’ye, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini pesinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Kadın ve Demokrasi Derneği’ne (KADEM)’ye izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)ve eser sahibinin olacaktır. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. (Fotoğraflar ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
Ödül alan fotoğraflar Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) http://kadem.org.tr/ web sayfasında ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Ayrıca; Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’nin uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 50 (elli) TL bedelle, istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ödül almaya ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların baskıya uygun büyük boy dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Dernek tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif v.b. herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

11- DİĞER HÜKÜMLER

Uyuşmazlıkların çözümünde, KADEM Antalya Temsilciliği çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; Antalya Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kaynakça: http://kadem.org.tr/kadem-yasamin-icinde-kadin-17-fotograf-yarismasi-basvuru-formu/


Reklam

E3 Webdesign