Bahar Bahar Zonguldak  Fotoğraf Yarışması - Son Katılım Tarihi: 01.05.2017

Bahar Bahar Zonguldak Fotoğraf Yarışması - Son Katılım Tarihi: 01.05.2017


T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak Fotoğraf Derneği (ZFD)

“Bahar Bahar Zonguldak” Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

1- Yarışmanın Adı: “Bahar Bahar Zonguldak”.
2- Yarışmanın Organizasyonu:
Bu yarışma, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile Zonguldak Fotoğraf Derneği (ZFD) işbirliğinde
düzenlenmektedir. Yarışmanın yürütücülüğü Zonguldak Fotoğraf Derneği tarafından
gerçekleştirilecektir.
3- Yarışmanın Amacı:
BAKKA ve ZFD bu yarışmayla Zonguldak’ın sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğin, tabiat varlıklarının,
tarihi ve turistik zenginliği ile kültürel değerlerinin ulusal düzeyde farkındalığının artırılmasını, fotoğraf
sanatının geliştirilmesini, fotoğraf ve fotoğrafçı arasındaki ilişkiyi geliştirebilmek için yarışmaya katılacak
fotoğrafçıları ve yarışmacıları ödüllendirmeyi hedeflemektedir. Bahar döneminde çekilmiş Zonguldak
fotoğraflarından oluşan bir seçki Zonguldak şehrinde yaşayan halkla paylaşılacak ve seçilen fotoğraflar
BAKKA’nın hazırlayacağı her türlü doküman ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılabilecektir.
4- Yarışmanın Bölümleri:
Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride ve iki bölümlüdür:
• Bölüm 1: Sayısal: “Zonguldak’ta Doğa” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > D: Yarışmacılar bu
bölümde Zonguldak ilinde bulunan mağara, şelale, plaj ve yaylaları; Zonguldak’ın doğal ortamında
yaşayan kuş, kelebek vb diğer canlı türlerini fotoğraflayarak yarışmaya en fazla 4 adet Sayısal
Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilirler.
• Bölüm 2: Sayısal: “Zonguldak’ta B@h@r” (Renkli veya Siyah-Beyaz): Bu bölüm INSTAGRAM
üzerinden yapılacaktır. Yarışmacıların fotoğrafları yarışma süresince kişisel paylaşımlarından ayrı
olarak instagram/baharbaharzonguldak hesabı altında belirlenmiş #zonguldaktabahar hashtagine
yüklemeleri istenecektir. Bu bölüm için özel oluşturulacak havuzda toplanacak fotoğraflar, yarışma
jürisi tarafından değerlendirilip ödüllendirilecektir. Yarışmacılar bu bölümde deniz ve doğa gibi
Zonguldak’ta baharı çağrıştıran her türlü güzelliği fotoğraflayarak yarışmaya katılacaklardır.
Yarışmacılar bu bölüme de en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile
katılabilirler.
5- Katılım Koşulları
5.1. Genel Koşullar
• Yarışmaya; Yarışma seçici kurul üyeleri, yarışma sekreteryası, TFSF temsilcileri, ZFD yönetim
kurulu, BAKKA yönetim kurulu ile onların birinci dereceden akrabaları ve TFSF kısıtlamalılar
listesinde yer alan fotoğrafçılar katılamaz.
2
• Katılımcılar her kategori için birbirinden farklı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle
yarışmaya katılabilir.
• Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya
katılamaz; aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise
yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan
kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Katılımcı, yarışma için gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, Zonguldak sınırları
içinde çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural
ihlali sayılır.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir.
• Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (Türkçe:
http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf )
13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül,
unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı
anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül
verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
• Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce bölüm 2’ye katılanları denetleyip TFSF
kısıtlamalılar listesinde olan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
• TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun
veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün
imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli
bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin
çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi
ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların
EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye
edilmektedir.
• Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli
kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
• Düzenleme Kurulu (BAKKA ve ZFD), ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan
fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir; ibraz
edilmediği takdirde ödül iptal edilebilir.
• Yarışma sonuçları www.bakka.gov.tr ve www.zfd.org.tr adresleri ile TFSF -Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan edilecek;
ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
5.2. Bölüm 1: Sayısal: “Zonguldak’ta Doğa” (Renkli veya Siyah-Beyaz) Özel Koşulları
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
• High Dynamic Range (HDR) tekniği kullanılan fotoğraflar ile birden fazla fotoğrafın montajıyla
oluşturulan fotoğraflar (kolaj) da yarışmaya katılamaz.
• Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir
oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş
olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
5.3. Bölüm 2: Sayısal: “Zonguldak’ta B@h@r” (Renkli veya Siyah-Beyaz) Özel Koşulları
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Son başvuru tarihi itibariyle 16 yaşını doldurmuş her birey katılabilir. 18 yaş altı katılımcıların ekteki
veli/vasi muvafakatname/izin belgesini Yarışma Sekretaryası/İletişim e-posta adresine Son Katılım
Tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar instagram hesabına kendi standart formatında yüklenecektir.
Ancak fotoğrafların yarışmaya katılım sağlayabilmesi için #zonguldaktabahar hastagi ile
işaretlenmesi gerekmektedir.
• Fotoğrafların ödül kazanması halinde bunları en az 2000 piksel x 3000 piksel çözünürlük
boyutlarında Düzenleme Kuruluna göndereceklerdir; aksi takdirde ödül iptal edilebilir.
• Bu bölümde ödül alabilmek için katılımcılar instagram/ tcbakka,
instagram/zonguldakfotografdernegi ve instagram/baharbaharzonguldak hesaplarını takip
edeceklerdir.
6- Telif (kullanım) Hakkı:
• Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının BAKKA ve ZFD bünyesine
ait yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul
ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat
gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme,
temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için BAKKA ve ZFD’ye
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim
kullanılamamaktadır). Kullanım hakkı BAKKA ve ZFD ile fotoğrafçıya aittir.
• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve
eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan
ve taahhüt eder.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm
hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş altı katılımcılar ekteki veli/vasi muvafakatname/izin belgesini
Yarışma Sekretaryası/İletişim e-posta adresine Son Katılım Tarihine kadar göndermeleri
gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
• Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN
numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka
hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi
durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına
uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF
U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF Yönetim Kurulu’nun kararları geçerlidir.
• Ödül alan fotoğraflar, www.bakka.gov.tr ve www.zfd.org.tr adreslerinden ve Türkiye Fotoğraf
Sanatı Federasyonu (TFSF)’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden
ilan edilecek ve Sosyal Medya (Facebook, İnstagram, Twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve
yarışmanın amacına uygun olarak yayımlanacak ve TFSF yayını Almanak 2017’de kurumumuza
ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
• Bölüm 1 için ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
• Bölüm 1 için Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarının tümünü okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
• Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu
şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
7- Bölüm 1: Sayısal: “Zonguldak’ta Doğa” > D için Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
• Katılımcılar her bölüm için birbirinden farklı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz
eserle yarışmaya katılabilir.
• Yarışma online fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo,
elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
• Yarışma, http://www.tfsfonayliyarismalar.org linkindeki üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri
takip edilerek gerçekleşecektir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini
kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb\'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
Bölüm 1: Sayısal: “Zonguldak’ta Doğa” > D için Dosyaların İsimlendirilmesi:
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü,
ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Dosya
adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
• Sonra eser sahibinin adı maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril
Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi).
• Sonraki karakter, bölümün kodu olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D)
• Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir
( _ ).
• Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Eril Yılmaz isimli
katılımcının 1 no’lu “sahilden bakış” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_sahilden_bakis”
gibi olmalıdır.
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Bölüm 1’e eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için BAKKA ve ZFD sorumlu
olmayacaktır.

8- Yarışma Takvimi:

Son Katılım Tarihi : 08 Mayıs 2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 13 Mayıs 2017
Sonuçların Açıklanması : 14 Mayıs 2017
Sergi Açılışı : 19 Mayıs 2017, Cuma (Zonguldak Valilik Binası Önü Saat 14.00)

9- Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla)

1. Can ÇETİN Fotoğrafçı, ZFD
2. Emre İKİZLER Fotoğraf Sanatçısı, Doç. Marmara Üni. GSF Fotoğraf Bölüm Bşk.
3. Oktay ÇOLAK Fotoğraf Sanatçısı, Doç. Marmara Üni. GSF Fotoğraf Bölümü
4. M. Taner KÜÇÜKÇELEBİ Fotoğraf Sanatçısı, KEFSAD YK Başkanı,
5. Şafak TORTU (EFIAP) Fotoğraf Sanatçısı, ZFD

*Jüri en az 3 kişiyle toplanır.
TFSF Temsilcisi: Ender Ozan ALBAYRAK

10- Ödüller-Sergileme/Satın Alma:

Bölüm 1: Sayısal: “Zonguldak’ta Doğa”
Birincilik 3.000.- TL + Plaket
İkincilik 2.000.- TL + Plaket
Üçüncülük 1.000.- TL + Plaket

BAKKA Özel Ödülü 350.- TL + Plaket
ZFD Özel Ödülü 350.- TL + Plaket

Sergileme (En fazla 40 adet) 250.- TL
Satın Alma (BAKKA’nın uygun gördüğü sayıda) 250.- TL

Bölüm 2: Sayısal: “Zonguldak’ta B@h@r”
Birincilik 1.000.- TL + Plaket
İkincilik 750.- TL + Plaket
Üçüncülük 500.- TL + Plaket

BAKKA Özel Ödülü 250.- TL + Plaket
ZFD Özel Ödülü 250.- TL + Plaket

Sergileme (En fazla 40 adet) 250.- TL
Satın Alma (BAKKA’nın uygun gördüğü sayıda 250.- TL

(Yukarıda belirtilen para ödülleri, yasal kesintilerden sonra verilecek olan net sayılardır.)

11- YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:
İ. Kerem ÖZTÜRK 0533 661 63 14
Nadir ÖZSOY 0533 618 13 84
E-posta: iletişim@zfd.org.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2017-058 numara ile
onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Kaynakça:http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=653


Reklam

E3 Webdesign