Antalya Deepo Outlet Center 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması ''Dört Mevsim Antalya'' Son Katılım: 12 Mays 2017

Antalya Deepo Outlet Center 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması ''Dört Mevsim Antalya'' Son Katılım: 12 Mays 2017


ANTALYA DEEPO OUTLET CENTER

5. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Dört Mevsim Antalya” Şartnamesi

1. Yarışmanın Organizasyonu:
“Deepo Outlet Center 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Deepo Outlet Center tarafından düzenlenmektedir
ve yürütülücüğü de Deepo Outlet Center tarafından gerçekleştirilecektir.
2. Yarışmanın adı: “Dört Mevsim Antalya”dır.
3. Yarışmanın Konusu ve Amacı: Deepo Outlet Center’ın sanata verdiği değeri toplumla
paylaşmak üzere 5.’sini düzenlediği ulusal fotoğraf yarışması, fotoğraf sanatına katkıda bulunmak
amacıyla düzenlenmektedir.
Deepo Outlet Center, Antalya’nın doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla 2017 yılı fotoğraf
yarışmasının adını “Dört Mevsim Antalya” olarak belirlemiştir. Antalya’nın doğasını, mevsim
çeşitliliğini vurgulayan estetik görüntüleri siz değerli katılımcılarımızın objektifinden görmek istiyoruz.
Yarışmamıza göndereceğiniz fotoğraflarda görüntülerin Antalya’da çekilmiş olmasını beklemekteyiz.
4. Yarışma Kategori/Bölümleri:
Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.
5. Genel Katılım Koşulları:
 Katılım ücretsizdir.
 Yarışmaya; Seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi, yarışma koordinatörü ve birinci dereceden
yakınları dışında 18 yaş üstü tüm fotoğraf severler katılabilir.
 Yarışmacılar, yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğraf ile katılabilir.
 Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir
oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Katılımcı anlatım
biçiminde özgürdür. Çekim tekniklerini istediği gibi kullanabilir.
 Gönderilecek eserler, TC kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür eserler,
doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacak ve gereği görüldüğünde yasal takip
gerçekleştirilecektir.
 Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar
ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu
yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış
olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 Deepo Outlet Center’ın daha önce yapılan yarışmalarında ödül ve sergileme almış fotoğraflarla
katılım kural ihlali sayılır.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir.
2 / 4
 Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural
ihlali sayılır.
 Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki
yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum
diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya
alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi
gerekir.
 Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlaması süren katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu
yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya
olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına
uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve
teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri
sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne
yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF
tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF
verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye
edilmektedir.
 Deepo Outlet Center ve/veya seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit
edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme
dışı tutma yetkisine sahiptir.
 Antalya dışından dereceye girebilecek yarışmacıların ödül törenine katılımlarında ulaşım,
konaklama masrafları kendilerine aittir.
6. Telif (Kullanım) Hakları:
 Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp
çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai
sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Başka bir ifade ile Deepo Outlet Center yarışmaya gönderilen
eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
● Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakları eser sahibine ve Deepo
Outlet Center’a ait olacaktır. Deepo Outlet Center bu eserleri kendi yayını olan katalog, takvim,
broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal
ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir (Fotoğraflarla kolaj
vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her
ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir.
● Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin
sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu
konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin
kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait
olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Deepo Outlet Center
sorumlu olmayacaktır.
 Deepo Outlet Center, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya
da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Düzenleme Kurulu’na gönderilebilecek şekilde
hazır olmalıdır.
 Yarışma sonucu ile ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar Deepo Outlet Center’in
http://www.deepo.com.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile http://tfsfonayliyarismalar.org
adreslerinde yayınlanarak duyurulacak; ayrıca ödül ve sergileme alan katılımcılar telefon ve eposta
ile bilgilendirilecektir. Ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfalarında ve Sosyal Medya
(Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak
yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını Almanak 2017’de yayımlanacaktır.
 Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN
numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka
hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi
durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına
uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF
U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 Yarışmaya TFSF web sayfasına üye olarak katılıp fotoğraf gönderenler tüm katılım koşullarını
aynen kabul etmiş sayılacaktır.
7. Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
 Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır.
 Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve
dosyaların boyutları 2 Mb\'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü,
ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 Ülke kodu (TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer
Eril Yılmaz için omery veya oeril veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir
( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın “Sahilde Kış” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDC1_sahilde_kis” veya 2
no’lu “Renk Cümbüşü” adlı fotoğrafı için “TRomeryDC2_renk_cumbusu” gibi…
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Deepo Outlet Center sorumlu
olmayacaktır.

8. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Cihan İŞBAŞI Graphx Ajansı Yaratıcı Yönetmeni
Giray ERCENK Kent Tarihçisi
Haşmet ÖYKEN Gazeteci
İbrahim LALELİ Fotomuhabir
Mevlüt YENİ Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Nafia Özdemir HANYALOĞLU Yrd. Doç. Akdeniz Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölüm Bşk.
Nizamettin ÖZMEN Gazeteci, Fotoğraf Sanatçısı
Orhan YURTSEVER Dr. Fotoğraf Sanatçısı, AFSAK
V. Cem LİVANELİOĞLU Deepo Outlet AVM Genel Müdürü
Seçici Kurul, en az beş üyenin katılımı ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Mehmet BOYACI

9. Yarışma Takvimi:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 10 Şubat 2017 Cuma saat 10.00 (TSI)
Yarışma Son Katılım Tarihi : 12 Mayıs 2017 Cuma saat 23.00 (TSI)
Jüri Değerlendirmesi : 18 Mayıs 2017 Perşembe
Sonuçların Açıklanması : 20 Mayıs 2017
Ödül Töreni : 26 Mayıs 2017

10. Ödüller ve Sergileme:
Birincilik 2.500.- TL
İkincilik 2.000.- TL
Üçüncülük 1.500.- TL
Mansiyon (3 adet) 300.- TL
Sergileme (En fazla 20 eser) : --

11. Yarışma Koordinatörü/İletişim:

Bihter NALBANT
Deepo Outlet Center Altınova Sinan Mah. Serik Cad. No: 309 Kepez-ANTALYA
E-mail: bihter@deepo.com.tr - Tel: (0242) 340 54 70
12. Yarışmamız TFSF tarafından TFSF 2017-033 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(TFSF 2017-033)

Kaynakça:http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=627


Reklam

E3 Webdesign