TALAS BELEDİYESİ FOTOMARATONU ve FOTOĞRAF GÜNLERİ

TALAS BELEDİYESİ FOTOMARATONU ve FOTOĞRAF GÜNLERİ

TALAS BELEDİYESİI. FOTOMARATONU ve FOTOĞRAF GÜNLERİ

“Talas’ta Yaşam-Kültür ve Mekân” Foto Maratonu (18-21 Mayıs 2017) Şartnamesi

Yarışma Organizasyonu:

“Talas’ta Yaşam-Kültür ve Mekân” Foto Maratonu, Talas Belediyesi tarafından düzenlenmiş ve
yürütülecektir.

Yarışmanın Konusu:
“Talas’ta Yaşam-Kültür ve Mekân”dır. Medeniyetler şehri olan Kayseri’nin tarihi ilçesi Talas’ın
tanıtılmasına katkı sağlamak; şehrin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmaktır. Ayrıca,
Talas’ta yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın
arttırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Seçilen fotoğrafların Talas fotoğraf
arşivine bırakacakları fotoğraflar ile arşivi zenginleştirmek ve günümüzü yarına taşıyabilmektir.

Yarışma Bölümleri:

Yarışma, dijital (sayısal) kategoride Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.
Foto Maraton ve Yarışma Genel Şartları:

1- Yarışma; seçici kurul, yarışma sekretaryası, TFSF Temsilcileri ile onların birinci dereceden
yakınları ile TFSF kısıtlamalılar listesinde olanların dışında, 18 yaşını dolduran tüm amatör ve
profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
2- Yarışmaya sadece “Foto Maraton” etkinliğine katılım için isim yazdırarak bu etkinlikte yer alanlar
katılabilir.
3- Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve
bellek kartların seri numarası alınır. Kayıt sırasında T.C. Nüfus Cüzdanı veya pasaport bulunması
gereklidir.
4- Yarışmaya sadece Foto Maraton’da (18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında), Talas sınırları içinde
çekilen fotoğraflar teslim edilebilir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
5- Fotoğrafçı yarışmaya, en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
6- Yarışma belge niteliği taşıyacağından, basit düzeltme ve iyileştirme işlemlerinin dışında renk,
keskinlik, toz alma gibi basit işlemler yapılması; kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik
müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin
kanaati esastır.
7- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj) ve HDR (High Dynamic Range) ve cep
telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya drone vb insansız hava
araçlarıyla yapılacak çekimler ve panoramik fotoğraflar da kabul edilmeyecektir.
8- Fotoğraf büyük baskılara uygun şekilde, uzun kenarı en az 2400 piksel ve 300 dpi çözünürlüğünde
12 sıkıştırma kalitesinde ve jpeg + raw formatında teslim edilmelidir. Exif bilgilerine bilgisayar
müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9- Fotoğrafların üzerinde tarih, isim, imza gibi işaretlemeler olmayacak; çerçeveleme yapılmayacak,
kenarlarında boşluk olmayacaktır.
10- Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek
başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. Örnek; Başvuru No: 047 (Rumuz: 047). Birden
fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
11- Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını foto maraton boyunca
üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.
12- Fotoğrafçı fotoğraflarını dijital ortamda teslim edecek ve teslim ederken katılım formunu imzalar.
Katılımcılar fotoğrafları kayıt ofisine teslim etmelidir.
13- Fotoğrafların sadece bir teslim şekli vardır: 21 Mayıs 2017 tarihi saat 22.00’ye kadar kayıt yaptırdığı
yere teslim etmesi gerekir. Belirlenen saat dışında teslim kabul edilmez.
14- Katılımcılar fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim ettikleri fotoğrafların tamamının kendilerine
ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksine
davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
15- Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.
16- Kural ihlali yapan kişilere ‘’TFSF Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’’
(http://www.tfsf.org.tr/tr/indir/yarisma_duzenleme_standartlari_yonergesi.pdf) 13. Maddedeki yaptırımlar
uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül
verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak
anlamına gelmeyecektir.
17- Yarışmacılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri
bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve
zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur.
18- Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb
unsurların saptanması halinde yarışmacı yarışma dışı bırakılır.
19- Foto Maraton ve yarışmaya katılım için gelecek olan fotoğrafçılar giderlerini kendileri
karşılayacaktır.
20- Yarışma sonuçları Talas Belediyesi’ninwww.talas.bel.tr web sitesi ve Sosyal Medya (Twitter,
Facebook, İnstagram vb) hesapları ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sitesinden duyurulacaktır. Ödül
alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sayfasında ve sosyal medya (Facebook,
İnstagram, Twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2017’de yer
alacaktır.
21- Yarışmaya kayıt yaptıran katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı peşinen
kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı
bırakılacaktırlar.
Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar:
1- Katılımcı, ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma
uygulanmış olan fotoğraflarının Talas Belediyesi’ne, yayınlarında isminin kullanılması şartıyla
münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan,
sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme,
temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Talas Belediyesi’ne
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan
verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi
talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2- Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Talas Belediyesi ve eser sahibinin olacaktır.
3- Talas Belediyesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım
amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik
düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser
sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Talas
Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.
4- Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek
insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında
ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan
dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
5- Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar
hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Talas Belediyesi ve Düzenleme
Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.
6- Foto maraton sonucunda ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alamayan ve sergilenmeye hak
kazanamamış fotoğraflardan biri veya birkaç tanesi, Talas Belediyesi tarafından gerek görüldüğü
takdirde, fotoğraf sahibine sergileme bedeli kadar bir satın alma bedelinin ödenmesi kaydı ile satın
alınarak Talas Belediyesi fotoğraf arşivine kazandırılacaktır ve bu fotoğraflar için de yukarıda
belirtilen hak ve koşullar geçerli olacaktır.
7- Yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül ve sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan
fotoğraflar iade edilmeyecek, TFSF temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.
8- Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile
bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir.
Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge
ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir
talebi olamaz.
9- Katılımcılar; “Talas Belediyesi Foto Maratonu”na kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle
yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
10- Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların
bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi:
1- Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: 047).
2- Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir (Örnek;
047_1_fotoğraf_adı, 047_2_fotoğraf_adı, …).
3- Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim
edilmelidir.
4- Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin
isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
5- Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul
edilmeyecektir.
6- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, uzun kenarı en az 2400
piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalıdır.
Fotoğraflar RAW Formatları ile beraber teslim edileceğinden katılımcıların RAW+JPEG çekim
yapmaları gerekir.
7- Fotoğraf teslimi 21 Mayıs 2017 saat 18.00’de kesinlikle sona erecektir.
Konaklama:
1- Otelde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır ve
rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır. Uygun fiyatla konaklanabilecek otel ve pansiyonların
isim, adres, telefon ve özellikleri gibi bilgiler “Talas Belediyesi Basın-Yayın Müdürlüğü” facebook
sayfasından duyurulacaktır.
2- Konaklama yapacak katılımcılar konaklama ve diğer ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir.

Yarışma Takvimi:

Kayıt Başlangıcı Tarihi : 18 Mayıs 2017 saat 08.00
Son Kayıt Tarihi : 21 Mayıs 2017 saat 12.00
En Son Fotoğraf Teslim Tarihi : 21 Mayıs 2017 saat 18.00
Jüri Toplanma Tarihi : 21 Mayıs 2017
Sonuçların Açıklanması, Ödül töreni ve Sergi Açılışı : 22 Mayıs 2017

Ödüller-Sergileme:

Birincilik 4.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Mansiyon (3 eser) 500.- TL
Sergileme (en fazla 50 eser) 200.- TL

Not: Yarışmaya katılan her yarışmacıya “Katılım Belgesi” verilecektir.

Jüri (ada göre alfabetik sırayla):
Bülent ÖZGÖREN Fotoğraf Sanatçısı
Furkan ERGÜNEŞ Talas Belediyesi temsilcisi
Nevzat ÇAKIR Fotoğraf Sanatçısı
Nuri ÇORBACIOĞLU Fotoğraf Sanatçısı
Reha BİLİR Fotoğraf Sanatçısı
Uğur AYDIN Fotoğraf Sanatçısı
Yusuf KARTAL Fotoğraf Sanatçısı
(Seçici kurul en az 3 üye ile toplanır)
TFSF Temsilcisi: Sami TÜRKAY

Yarışma Sekreteryası-İletişim:
Muhammed DAŞ
Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yenidoğan Mah. Pazar Caddesi No: 10 38280 Talas/KAYSERİ

Telefon: +90 352 437 00 54
Faks: +90 352 437 22 21
GSM: +90 505 669 63 35

E-posta: muhammed.das@talas.bel.tr
Kayıt Yeri: Ali Saip Paşa Sokağı girişi zabıta noktası
Web: www.talas.bel.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF tarafından “TFSF 2017-063” numara ile
onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
(TFSF 2017-063)

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=666


Reklam

E3 Webdesign