Toplam 147.000 TL ÖDÜLLÜ “Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması”: Son Katılım Tarihi: 22 Mayıs 2017

Toplam 147.000 TL ÖDÜLLÜ “Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması”: Son Katılım Tarihi: 22 Mayıs 2017


Dünya Etnospor Konfederasyonu, İBB Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması

“Ok yaydan çıktı”

(11-14 Mayıs 2017)

YARIŞMANIN ORGANİZASYONU:
“Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması”, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

YARIŞMANIN KONUSU:
Geleneksel spor dallarımızdan bazılarını toplum ile buluşturuyor ve tanıtıyor; kültürel değerlerimizin
yeniden hatırlatarak bu sporların profesyonelleşmesine katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda düzenlenen
Etnospor Kültür Festivali’nde; atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, geleneksel hedef okçuluğu, yağlı güreş,
kuşak güreşi, aba güreşleri, şalvar güreşi, mangala, aşık oyunu ve mas güreşi oyunları yer alıyor.
Alanda toplam kırk üç kıl çadırda Türki Devletler ve topluluklar, okçular çadırı, Diriliş Ertuğrul, derviş
çadırı ve kültürel bölgesel çadırlar yer alıyor. Oba yaşamının tüm yönleri ile sergileneceği bu çadırlar
içerisinde el dokuma halılar, kilimler, dokumalar, eski ve antika kültürel malzemeler sergilenecek ve bu
sayede seyirciler eski oba yaşamını İstanbul’un merkezinde yaşama fırsatı bulacak. Özel süslemeleri
ve dekorları ile obanın ortasında yer alan büyük han çadırı festivale gelen misafirleri ağırlayacak. Oba
meydanında eski usule Orta Asya toyları icra edilecektir.
Oyma ahşap işçiliğinden çömlek yapımına, keçe yapımından tesbih üretimine birçok el emeği ürüne
dönüşecektir. Tarihsel geçmişi ve geleneği ile sergilenecek el sanatlarının bazıları ustalar yardımı ile
seyircilere yaptırılacaktır.
Etnospor Kültür Festivali’nde Okçular Tekkesi’nden uzman eğitmenlerin gözetiminde geleneksel
okçuluk atış talimi yaptırılacaktır. Yine uzman eğitmenler eşliğinde yetişkinlere ve çocuklara yönelik at
biniciliği aktiviteleri de festivalde yer alıyor. İstanbul’un merkezinde yapılan tüm bu aktivitelerin
içerisinde aynı zamanda bölgesel halk oyunları, kılıç kalkan gösterileri, atlı akrobasi göterileri, konserler,
mehteran gösterileri, Orta Asya-Anadolu mutfağından zengin yiyecek-içecek seçenekleri halkımızla
buluşacaktır.

YARIŞMANIN KATEGORİ-BÖLÜMLERİ:
Etnospor Kültür Festivali’nde spor dallarında ve kültürel etkinliklerde çekilecek fotoğraflar Sayısal
(Dijital) kategoride ve 6 (altı) bölümde değerlendirilecektir. Aynı bölümde Renkli ve Siyah-Beyaz
fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
1- Sayısal: Atlı Sporlar ve Atlı Gösteriler (Renkli veya Siyah-Beyaz) D1;
2- Sayısal: Geleneksel Güreş Spor Dalları (Renkli veya Siyah-Beyaz) D2;
3- Sayısal: Geleneksel Okçuluk ve Okçuluk Faaliyetleri (Renkli veya Siyah-Beyaz) D3;
4- Sayısal: Oba Alanı ve Kültürel Etkinlikler (Toylar - Atölye Çalışmaları) D4;
5- Sayısal: Geleneksel Çocuk Oyunları (Renkli veya Siyah-Beyaz) D5;
6- Sayısal: Mangala ve Aşık Oyunları (Renkli veya Siyah-Beyaz) D6.

KATILIM ŞARTLARI:
• Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile TFSF Temsilcileri, Dünya Etnospor
Konfederasyonu yöneticileri, İBB Kültür Daire Başkanlığı ve Daire Başkanlığı’na bağlı
Müdürlüklerin yöneticileri ve birinci derece yakınları dışında ülkemizde yerleşik, 18 yaş üstü tüm
fotoğrafçıların katılımına açıktır.
• Fotoğraf sayısı: Her fotoğrafçı her bölümden en fazla 3’er (üçer) fotoğraf ile toplamda en fazla 18
(on sekiz) fotoğraf ile yarışmaya katılabilecektir.

• Fotoğraflar Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir.
• Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama
bulunmamaktadır.
• Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül
almış fotoğraflar (sergileme ve satın alma hariç) ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren
görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş
zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda
katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından 11-14 Mayıs 2017 tarihinde Yenikapı
Meydanı’nda gerçekleşecek Etnospor Kültür Festivali’nde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. Başkasına ait görüntülerin
olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm
hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların
tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural
ihlali sayılır.
• Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
(http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_YonergesiYG_002-9-24_05_2016.pdf)
13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir;
ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik
yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı
doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
• Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
• TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun
veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün
imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli
bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin
çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi
ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların
EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye
edilmektedir.
• Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli
kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
• Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde
işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Ödül ve sergileme alan ve satın
alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da
dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır
olmalıdır.
• Şartnamede belirtilen ödüller, ödül töreni sırasında veya bilahare hak sahiplerinin yazılı olarak
bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir.
Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve
bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir
talebi olamaz.
• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF
U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
• Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.
YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b) Fotoğraflar çevrimiçi olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
c) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri
kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
f) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D dışındaki tüm
harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer
Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır:
1- Sayısal: Atlı Sporlar ve Atlı Gösteriler (Renkli veya Siyah-Beyaz) > D1;
2- Sayısal: Geleneksel Güreş Spor Dalları (Renkli veya Siyah-Beyaz) > D2;
3- Sayısal: Geleneksel Okçuluk ve Okçuluk Faaliyetleri (Renkli veya Siyah-Beyaz) > D3;
4- Sayısal: Oba Alanı ve Kültürel Etkinlikler (Toylar - Atölye Çalışmaları) > D4;
5- Sayısal: Geleneksel Çocuk Oyunları (Renkli veya Siyah-Beyaz) > D5;
6- Sayısal: Mangala ve Aşık Oyunları (Renkli veya Siyah-Beyaz) > D6.
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 3’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının Bölüm 1 için çektiği 1 no’lu “atlı okçu” adlı fotoğrafı için
isimlendirme “TRomeryD1_1_atli_okcu” gibi olur…
g) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den (Siyah-Beyaz için 1 Mb’den) az olmamalı, 4
Mb’yi de geçmemelidir.
Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların 70 cmx100 cm ebadında
baskı alınabilecek büyüklükteki dijital halleri sergi öncesi tekrar istenecektir.
h) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
i) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Dünya Etnospor Konfederasyonu ve
İBB sorumlu olmayacaktır.
DİĞER HUSUSLAR:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmada ödül (derece, özel ödül ve mansiyon) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın,
telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Dünya Etnospor Konfederasyonu ve
İBB’ye ait olacaktır. Bu eserler Dünya Etnospor Konfederasyonu ve İBB’nin arşivinde saklanacaktır.
Ödül (derece, özel ödül ve mansiyon) alan eserler ile satın alınan eserler Dünya Etnospor
Konfederasyonu ve İBB tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda
kullanılabilir.
• Yarışmada başarılı olan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve
http://www.tfsfonlineyarismalar.org sitesi ile Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb)
hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2017’de yer alacaktır.
• Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya
da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
• Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar İBB tarafından bastırılacak olup katılımcılardan
herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
• Fotoğraflar bastırıldıktan sonra İBB ya da Dünya Etnospor Konfederasyonu arşivine kaldırılacak
ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sıra ile):
Erhan SEVENLER Anadolu Ajansı Temsilcisi
İhsan İLZE Fotoğraf Sanatçısı
Murat GÜR Fotoğraf Sanatçısı
Ömer ALTAN İBB Temsilcisi
Özer KANBUROĞLU Fotoğraf Sanatçısı, Prof. Dr.
Şevket DEDELİOĞLU Kreatif Danışman
Yasin TÜTÜNCÜ Dünya Etnospor Konfederasyonu Temsilcisi
Seçici Kurul en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme
tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Beş seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda
toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.
TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

ÖDÜL-SERGİLEMELER:
Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Bölüm 5 Bölüm 6
Birincilik 5.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 5.000 TL
İkincilik 4.000 TL 4.000 TL 4.000 TL 4.000 TL 4.000 TL 4.000 TL
Üçüncülük 3.000 TL 3.000 TL 3.000 TL 3.000 TL 3.000 TL 3.000 TL
Etnospor Özel Ödülü 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL
İBB Özel Ödülü 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL
Anadolu Ajansı Özel Ödülü 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL
Mansiyonlar (3’er adet) 1.500 TL 1.500 TL 1.500 TL 1.500 TL 1.500 TL 1.500 TL
Sergilemeler (20’şer adet) 250 TL 250 TL 250 TL 250 TL 250 TL 250 TL


YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Başvuru tarihi : 22.05.2017 Pazartesi saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Birinci Değerlendirmesi : 29.05.2017 Pazartesi
Seçici Kurul İkinci Değerlendirmesi : 31.05.2017 Çarşamba
Sonuçların Açıklanması : 05.06.2017 Pazartesi
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl : 2017

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.worldethnosport.org , www.etnosporfestivali.com
www.ibb.istanbul, www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden duyurulacak; ayrıca
tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Dereceye giren
ve mansiyon alan katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların
sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından
dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

İLETİŞİM-SEKRETERYA:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İlgili: Gökhan GÖKTAŞ
Adres: İmrahor Caddesi, Miniatürk Otoparkı Yanı, İBB Yatırım ve Hizmetleri Bilgilendirme Merkezi
Tel: 0212 465 05 95
E-posta: gokhan.goktas@ibb.gov.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2017-068” numara ile
onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(TFSF 2017-068)

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=664


Reklam

E3 Webdesign