HAVZA BELEDİYESİ “25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Turizm Festivali Foto Maratonu” 20-21-22-23-24-25 MAYIS 2017

HAVZA BELEDİYESİ “25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Turizm Festivali Foto Maratonu” 20-21-22-23-24-25 MAYIS 2017

HAVZA BELEDİYESİ “25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Turizm Festivali Foto Maratonu” Şartnamesi

Yarışma Organizasyonu: “25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Turizm Festivali Foto Maratonu”, Havza Belediyesi tarafından düzenlenip yürütülecektir.

Foto Maratonun Adı: “25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Turizm Festivali Foto Maratonu”dur.

Amaç: 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün Havza’ya teşriflerinin yıl dönümünde, her yıl 25 Mayıs tarihinin içinde bulunduğu hafta festival düzenlenmektedir. Bu festival “İlk Kıvılcım Anıtı” önünde festival yürüyüşü ile başlamakta, festival kapsamında yayla ateşi yakılarak yayla şenlikleri, buzağı yarışı, motorlu bisiklet gösterileri, at yarışları, cirit ve geleneksel okçuluk gösterileri, halk konserleri, satranç turnuvası gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler arasında “Karadeniz Kırkpınarı, Yağlı Pehlivan Güreşleri” olarak bilinen baş pehlivanların mücadele gösterdiği yağlı pehlivan güreşleri de bulunmaktadır. Bu kapsamda Havza’nın tanıtımına fotoğraf sanatının görsel gücüyle katkı sağlamak; festival etkinliklerinin fotoğraflanarak, fotoğrafın belgesel yönü ile geleceğe aktarılmasını sağlamak; Havza’nın sıcak kanlı insanlarıyla farklı şehirlerden Havza’ya gelecek fotoğraf dostlarını buluşturmak; Havza’da fotoğraf sanatına olan ilginin arttırılmasına, fotoğraf sanatı ve fotoğraf sanatçılığı ile ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazanılmasına katkıda bulunmak ve foto maraton sonucunda katılımcıların seçilecek fotoğraflarını Havza Belediyesi fotoğraf arşivine kazandırmak amacıyla yarışma düzenlenmiştir.

Yarışma Kategori/Bölümleri: Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları: 1. Foto maraton 20-21-22-23-24-25 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Yarışmaya katılacak fotoğrafların Havza ilçesi sınırları içerisinde, şartnamenin “Foto Maraton Takvimi ve Programı’’ başlıklı bölümünde belirtilen tarihler ve saatler arasında çekilmiş olması gerekmektedir. 2. Foto maratona, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF Temsilcileri, Düzenleme Kurulu Üyeleri, Yarışma Sekreterleri ve bu kişilerin birinci derece yakınları ile Düzenleme Kurulu’nca organizasyonda görevlendirilecek kişiler ve haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden kişiler katılamazlar. Yarışma bu maddede belirtilen kişiler dışında, 18 yaş üzeri tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. 3. Her bir katılımcı yarışmaya en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilecektir. 4. Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. Örnek; Başvuru No: 055 (Rumuz: 055). Birden fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 5. Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını foto maraton boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar. 6. Katılımcılar fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarını güncellemekle sorumludurlar. Katılımcılar kayıttan önce bellek kartlarını boşaltmalıdırlar. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir. Katılımcıların foto maraton süresince kullanacakları hafıza kartlarının marka ve seri numaraları okunabilir olmalıdır. 7. Katılımcılar fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim ettikleri fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksine davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 8. Yarışmaya başkasının fotoğrafını teslim eden, teslim ettiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan ve/veya kendisine ait fotoğrafı bu amaçla başkasına kullandıran kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 9. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmak koşuluyla basit müdahaleler kabul edilecektir. Fotoğraf, orijinal yapısı bozulmayacak oranda kadrajlanmış ve fotoğrafın kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış olabilir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır. 10. Katılımcılar teslim ettikleri fotoğrafların şartnamede belirtilen süreler içerisinde 25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Turizm Festivali Foto Maratonu’nda çekilmiş olduğunu ve basit müdahaleler


dışında müdahale etmediğini kabul etmiş sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlara kural ihlali işlemi uygulanır. 11. Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range), cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar ve fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Panoramik fotoğraflar kabul edilecektir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır. 12. Kural ihlali yapan kişilere ‘’TFSF Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’’ (http://www.tfsf.org.tr/tr/indir/yarisma_duzenleme_standartlari_yonergesi.pdf) 13. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir. 13. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkan ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. 14. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlama kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir. 15. Yarışmacılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur. 16. Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb. unsurların saptanması halinde yarışmacı yarışma dışı bırakılır. 17. İnsanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla yapılacak çekimler için izin alınması gerekmektedir ve tüm sorumluluk katılımcıya aittir. 18. Foto Maraton ve yarışmaya katılım için gelecek olan fotoğrafçılar giderlerini kendileri karşılayacaktır. 19. Yarışma sonuçları Havza Belediyesi’nin www.havza.bel.tr web sayfası ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sayfası ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram vb.) hesaplarında duyurulacak; ayrıca katılımcılara e-posta ve telefon ile bildirilecektir. 20. Yarışmaya kayıt yaptıran katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktırlar.

Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar: 1. Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Havza Belediyesi’ne, yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Havza Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 2. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Havza Belediyesi ve eser sahibinin olacaktır. 3. Havza Belediyesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Havza Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.


4. Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir. 5. Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Havza Belediyesi ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir. 6. Foto maraton sonucunda ödül (derece, mansiyon) alamayan ve sergilenmeye hak kazanamamış fotoğraflardan biri veya birkaç tanesi, Havza Belediyesi tarafından gerek görüldüğü takdirde, fotoğraf sahibine sergileme bedeli kadar satın alma bedelinin ödenmesi kaydı ile satın alınarak Havza Belediyesi fotoğraf arşivine kazandırılacaktır ve bu fotoğraflar için de yukarıda belirtilen hak ve koşullar geçerli olacaktır.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi: 1. Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: 055). 2. Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir (Örnek; 055-1-fotoğraf adı, 055-2-fotoğraf adı, …). 3. Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir. 4. Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. 5. Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir. 6. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmak koşuluyla basit müdahaleler kabul edilecektir. Fotoğraf, orijinal yapısı bozulmayacak oranda kadrajlanmış olması, fotoğrafın kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış olması sorun teşkil etmeyecektir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır. 7. Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range), cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar ve fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Panoramik fotoğraflar kabul edilecektir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır. 8. Seçici Kurul şartlara uymayan fotoğrafları açıklama yapmadan yarışma dışı bırakabilir. Seçilecek fotoğraflara itirazlar olması halinde Seçici Kurul’un kanaati esastır. 9. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az 2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük, 4 Mb’den büyük olmamalıdır. Fotoğraflar RAW Formatları ile beraber teslim edileceğinden katılımcıların RAW+JPEG çekim yapmaları gerekir. 10. Fotoğraf teslimi 25 Mayıs Perşembe günü saat 19.30’a kadar yapılmalıdır, bu tarihte kesinlikle sona erecektir.

Diğer Hususlar: 1. Başvurular, Havza Belediyesi binası girişinde bulunan “Beyaz Masa” bürosunda kurulacak 25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Turizm Festivali Foto Maratonu kayıt kabul ve irtibat masasında kabul edilecek olup katılımcılar burada, festival etkinlikleri, foto maraton boyunca fotoğraflanabilecek yerler, konaklama imkanları ve Havza ilçesi hakkında görevlilerinden bilgi alabileceklerdir. 2. Düzenleme Kurulu, etkinlik sırasında elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli gördüğü durumlarda program akışında revizyonlar yapabilir ve yine elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunlardan dolayı Foto Maratonun ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, program akışı revizyonları ve erteleme gibi durumlarda uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. 3. Yarışma sonuçları Havza Belediyesi web sitesi (www.havza.bel.tr) ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sitesinden ve sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında duyurulacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2017’de yer alacaktır. 4. Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraflar iade edilmeyecek, TFSF temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.

5. Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. 6. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir. 7. Katılımcılar; “Havza Belediyesi’ne kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Konaklama: 1. Katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır ve rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır. 2. Çadırda veya karavanda konaklama yapacak katılımcılar için ücretsiz kamp alanı tahsis edilecektir. Katılımcılar çadır ve diğer konaklama ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir.

Foto Maraton Takvimi ve Programı: • 20-21-22-23-24-25 Mayıs 2017 tarihlerinde 08.30-17.00 saatleri arasında Havza Belediyesi Hizmet Binası girişinde bulunan Beyaz Masa Bürosu’nda kurulacak olan Kayıt-Kabul ve İrtibat Masası ile yarışmaya kayıt olunabilecek ve aynı yere fotoğraf teslimi yapılabilecektir. • Son Kayıt Tarihi 25 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 12.00’dir. Bu andan sonra kayıt yapılmayacaktır. Kayıt sırasında katılımcılar yanlarında TC Kimlik Kartı veya Pasaportlarını bulundurmak zorundadır. • Fotoğraf teslimi 25 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 19.30’a kadar yapılmalıdır, bu tarihte kesinlikle sona erecektir. • Jüri 26 Mayıs 2017 Cuma günü toplanacak olup yarışma sonuçları 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü duyurulacaktır. • 25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Turizm Festivali Programı olarak aşağıdaki etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu etkinlik programında herhangi bir sebeple değişiklik yapılması durumunda Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından bununla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak olup program değişikliği olup olmadığı www.havza.bel.tr internet sitesi ve Havza Belediyesi iletişim adreslerinden öğrenilmelidir.

25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Turizm Festival Programı
Tarih Saat Etkinlik Yer 19-20 Mayıs 10.0018.00 Ulusal Satranç Turnuvası Havza 25 Mayıs Kapalı Spor Salonu 20 Mayıs 14.00 Festival Yürüyüşü İlk Kıvılcım Anıtı 20 Mayıs 16.00 Yayla Şenlikleri Arslançayır Yaylası 21 Mayıs 12.00 Buzağı Yarışması Arslançayır Yaylası 21 Mayıs 13.30 Motorlu Bisiklet Gösterisi Arslançayır Yaylası 21 Mayıs 14.00 At Yarışları, Cirit Arslançayır Yaylası 21 Mayıs 15.30 Geleneksel Okçuluk Gösterileri Arslançayır Yaylası
21 Mayıs 16.00 Halk Konseri Arslançayır Yaylası 22 Mayıs 10.00 Kitap Sergisi Belediye Kültür Merkezi
5 / 5

23 Mayıs 18.00 Futbol Müsabakaları Mehmet Ali Şahin Spor Tesisleri 24 Mayıs 20.00 Müzik Programı Belediye Kültür Merkezi 25 Mayıs 09.00 Yağlı Pehlivan Güreşleri İbrahim Karabacak Güreş Alanı 25 Mayıs 11.00 Resmi Tören İlçe Stadı

Ödüller-Sergileme/Satın Alma • Birincilik 2.000.- TL • İkincilik 1.500.- TL • Üçüncülük 1.000.- TL • Mansiyon (1 adet) 500.- TL • Sergileme (En fazla 15 adet) 200.- TL • Satın Alma (DK’nin istediği sayıda) 200.- TL

Seçici Kurul Üyeleri (Ada göre alfabetik sıra ile): • Ata Yakup KAPTAN Prof. Dr. Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı • Egemen Umut ŞEN (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı • Emre BOSTANOĞLU (EFIAP) Fotoğraf Sanatçısı • Güngör ÇINAR Samsun Büyükşehir Belediyesi Heykel Sanatçısı • Murat İKİZ Havza Belediyesi Başkanı Seçici Kurul en az 3 (üç) üye ile toplanabilir.

TFSF Temsilcisi: Seraceddin AYYILDIZ

Düzenleme Kurulu Üyeleri: • Cengiz NAYMAN Havza Kaymakamı • Murat İKİZ Havza Belediye Başkanı • Erkan ACAR Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı • Ömer Faruk ÇÖREKÇİOĞLU Havza Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü • Ahmet Hamdi BOYRACI Havza Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Sekreterya/İletişim: Hakan ŞENER Tel: +90 (362) 714 40 85 - 714 40 04 Fax: +90 (362) 714 19 12 E-posta: info@havza.bel.tr Adres: Belediye Hizmet Binası

Not: Teknik konular için; Egemen Umut ŞEN (0505 333 90 53) ile iletişim kurabilirsiniz.

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF tarafından “TFSF 2017-070” numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=665


Reklam

E3 Webdesign