Marmaris Millî Parkı Foto Maratonu  “Marmaris Millî Parkı’nda Bahar” (26-27-28 Mayıs 2017)

Marmaris Millî Parkı Foto Maratonu “Marmaris Millî Parkı’nda Bahar” (26-27-28 Mayıs 2017)

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Marmaris Millî Parkı Foto Maratonu “Marmaris Millî Parkı’nda Bahar”(26-27-28 Mayıs 2017) Şartnamesi

Düzenleyen Kurum:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü,
Marmaris Millî Park Müdürlüğü, MARFOD ve TFSF’nin katkıları ile 26-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde
Marmaris Millî Parkı’nda “Marmaris Millî Parkı’nda Bahar” konulu Foto Safari – Fotoğraf Yarışması
yapılacaktır.

Yarışma Alanı:
Çekimler, askeri bölge olan Aksaz, Karaağaç bölgelerini dışarıda bırakarak Güneyde Bakla Bükü,
Doğuda Ekincik Burnuna kadar uzanan sahil şeridi ve Marmaris ilçe merkezini çevreleyen Marmaris
Millî Parkı sınırları içerisinde gerçekleştirilecektir. Cennet, Keçi ve Bedir adalarının da içinde
bulunduğu Marmaris Körfezi bu alana dahildir.

Yarışmanın Amacı:
Yarışmanın amacı; Marmaris Millî Parkı’nın doğal, estetik değerlerinin farklı bakış açısı ile sanatsal
olarak ortaya konması ve Marmaris Millî Parkı’nın endemik türlerine, flora-faunası ve tüm kaynak
değerlerine dikkat çekilerek fotoğrafçı bakış açısıyla görsellerinin tespit edilerek tanıtımının yapılması
için idarenin görsel arşivinin oluşumuna katkı sağlanmasıdır.

Yarışmanın Konusu: “Marmaris Millî Parkı’nda Bahar“dır.
Yarışma Kategori/Bölümleri:
Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli Fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

Yarışma Şartları:
1. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcileri ve yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar
ile birinci derece yakınları ve TFSF kısıtlamalılar listesinde olanların dışında, 18 yaşını doldurmuş tüm
profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. Katılımcılar yarışma sırasında yanlarında resmi
kimlik kartlarını (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, pasaport vb) bulundurmak zorundadır.
2. Katılımcılar, kayıt masasına uğrayarak kayıt işlemlerini gerçekleştirmeli ve yaka kartlarını
almalıdır.
3. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4. Yarışmacı kıyafetlerinin doğaya uygun renk ve donanımda olması; sivrisinek, haşere, zehirli
bitki, böcek vb gibi etkenler için her türlü önlemi kendisi alacaktır.
5. Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
6. Yarışmaya gönderilen eserlerde basit düzenlemeler (ışık, renk, kontrast ayarları) dışında hiçbir
müdahale kabul edilmez.
7. Yarışmada dijital (sayısal) makine kullanılmalıdır. Fotoğrafın üzerinde tarih, isim vb etiketler
bulunmamalı, fotoğraf makineleri bu tür bilgi yazılarını fotoğrafın üzerine yazdırmayacak şekilde
ayarlanmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj) ve HDR (High Dynamic
Range) ve cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya drone vb
insansız hava araçlarıyla yapılacak çekimler kabul edilmeyecektir.

8. Foto Mar ato nu n yapıldığı günlerde çekimi yapılan fotoğraflar yarışmaya tabi tutulacaktır.
Kayıt öncesinde çekilmiş fotoğraflar katılamaz. Çekime başlamadan önce/kayıt sırasında fotoğraf
makinesinin tarih güncellemesi ve kullanılacak uygun kapasitede tek bir bellek kartının
sıfırlaması yapılır. Kullanılan bellek kartının marka ve seri numarası okunabilir olmalıdır.
Gerektiğinde fotoğrafların orijinal kayıtları, raw formatları da istenebilecektir. Fotoğraf makinesinin
pilinin bitmesi vb nedenlerle kayıt sırasında yapılan makine ayarlarının değişmesi durumunda
yarışmacı yarışma dışı bırakılır. Baskılara uygun şekilde, uzun kenarı en az 2400 piksel ve 300
dpi çözünürlüğünde 12 sıkıştırma kalitesinde JPEG+RAW formatında teslim edilmelidir. EXIF
bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9. Çekilen fotoğrafların, fotoğrafçının kendi makinesinin “Raw” ya da “Raw+Jpeg High”
formatında olması gerekir.
10. Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu
olmayacaktır.
11. Yarışmacılar, seçimlerini yanlarında getirdikleri dizüstü bilgisayar veya fotoğraf makinelerinin
monitörleri aracılığıyla yaparak fotoğrafların dosya numaralarını “Fotoğraf Teslim Formu”na
yazacaklardır. Yarışmacılar çektikleri fotoğrafları “Fotoğraf Teslim Formu”nu doldurduktan sonra
seçtikleri görüntüler bellek kartlarından görevlilerin bilgisayarlarına aktarılacaktır. Yarışmacılar,
fotoğrafları 300 dpi çözünürlük ve 5Mb’yi geçmeyecek büyüklükte, uzun kenarı en az 2400 piksel
olacak şekilde ve jpg/jpeg olarak bir CD veya flash belleğe kaydetmelidir. Fotoğrafların aslı da
RAW olarak, aynı CD veya flash bellekte ayrı bir dosyada yer almalıdır. RAW dosya orijinal
ismiyle yer alırken, düzenlenmiş jpg/jpeg formu; kişinin yarışmacı numarası 1 olarak
adlandırılacaktır. Örnek: 234 no’lu yarışmacı 4 fotoğraf ile katılır ise fotoğraflarına 234-1, 234-2,
234-3, 234-4 ismini verecek ve yarışmaya gönderecektir. Bu nedenle yarışmacı yaka kartınızı
yarışmadan sonra da saklayınız.
12. Yarışmacılar, yarışma süresince ve fotoğrafları seçme aşamasında, Düzenleme Kurulu, Seçici
Kurul üyeleri ile TFSF Temsilcisi’nden görüş alamayacaklardır.
13. Yarışma sonu teslim ettiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri
yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
14. Katılımcı, yarışma sonu teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Seçici Kurul katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif
haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
15. Kural ihlali yapan kişilere ‘’TFSF Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’’
(Türkçe: http://www.tfsf.org.tr/tr/indir/yarisma_duzenleme_standartlari_yonergesi.pdf) 13. Madde’deki
yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş
bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için
herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
16. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun
veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün
imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli
bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin
çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı
gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen
fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak
tutulması tavsiye edilmektedir.
17. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu
yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
18. Katılımcı meydana gelebilecek kazalardan, sağlık sorunlarından ve benzeri olaylardan kendisi
sorumludur.
19. Yarışmacılar, arazi risklerini ve yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır. Şartname ’ye
uymayanlar, belirlenen yarışma bölgesinde çekim yapmayanlar, kendilerinin ve başkalarının
güvenliklerini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan yarışmacılar yarışma dışı bırakılır.

20. Yarışmacıların yarışma sırasında doğa ve çevreye zarar vermeden dolaşmaları ve çekim
yapmaları zorunludur. Alanda yüksek sesle konuşmak ve bağırmak, ormanlık alan içinde sigara
içmek yasaktır.
21. Doğal dokuya zarar verici senaryo vb kurgu içeren unsurların saptanması, görsel töre ve
geleneklerin ihlaline yönelik yaklaşımların saptanması veya kötü örnek olabilecek görüntülerin
tespiti halinde, yarışmacının tüm fotoğrafları yarışma dışı kalacaktır.
22. Ödül alan ve sergilenecek fotoğraflar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar
Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü ve Marmaris Millî Park Müdürlüğü arşivine alınacak, ayrıca
herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.
23. Ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların daha büyük boyutlu (uzun kenarı en az 2400
piksel olacak şekilde) özgün hali Eser Sahipleri tarafından idareye teslim edilecektir.
24. Yarışmayı düzenleyen idare organizasyonda değişiklik yapmaya olağan dışı koşullarda veya
gerekli görülen durumlarda yarışmayı, TFSF’ye yazılı olarak bildirmek koşuluyla ileri bir tarihe
erteleme ve iptal hakkına sahiptir.
25. Yarışma süresi içinde değerlendirilen tüm eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü ve Marmaris
Millî Park Müdürlüğü ve eser sahibinin olacaktır.
26. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, 4. Bölge
Müdürlüğü ve Marmaris Millî Park Müdürlüğü bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında,
albümde, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı görsel materyal olarak eser sahibinin ismini
belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise
eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
27. Ödül alan eserler TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak ve TFSF yayını olan
Almanak 2017’de yer alacaktır.
28. Tüm katılımcılara 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü öğle yemeği için kumanya, diğer günler için
içecek ikramı kurum tarafından katılımcı sayısına göre imkanlar ölçüsünde verilecektir.

ÖDÜLLER-SERGİLEME:
Birincilik 2.000.- TL
İkincilik 1.500.- TL
Üçüncülük 1.000.- TL
Mansiyon (4 adet) 500.- TL
Sığla Özel Ödülü 500.- TL
Sergileme (En fazla 20 adet): 200.- TL
SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
A. Beyhan ÖZDEMİR Fotoğraf Sanatçısı, İFOD
Fikret ÇATALKAYA Marmaris Millî Park Müdürü
Kazım ÇAPACI Prof. Dr. Ege Ün. Tıp Fak. Fotoğraf Sanatçısı, İFOD
Kerim GENÇOĞLU OSİB 4. Bölge Müdürü
M. Koray ÜRKMEZ Fotoğraf Sanatçısı, MARFOD

Seçici kurul, en az üç üye ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI
Toplanma Yeri: Marmaris Millî Parkı Günnücek Ormanı Tabiat Eğitim Merkezi / Marmaris.
Yarışmacı kendi aracı, bisikleti veya başka bir şekilde toplanma yeri olan Günnücek Ormanı’na
gelebilir.

Konaklama tavsiyelerimiz:
Konaklama ücreti katılımcının kendisine ait olacaktır. Katılımcılar rezervasyonlarını kendileri
yapacaktır. Dileyen katılımcılar bölgedeki diğer oteller için araştırma yapabilirler.
MARMARİS KONAKLAMA YERLERİ:
Marmaris Öğretmen Evi 0252 413 24 11
Meteoroloji Misafirhanesi 0252 417 03 71
Marmaris Polis Evi 0252 413 24 75
Cettia Beach Resort 0252 417 40 00
Elegance Hotels 0252 417 78 78

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 26 Mayıs 2017 Cuma saat 13.30 (Marmaris Millî Parkı Günnücek Ormanı)
Yarışma için Son Kayıt Tarihi : 27 Mayıs 2017 Cumartesi saat 13.00
Fotoğrafların Son Teslim Tarihi : 28 Mayıs 2017 Pazar saat 09.30
Jüri Toplantısı : 28 Mayıs 2017 Pazar saat 10.00
Sonuçların Açıklanması : 28 Mayıs 2017 Pazar Saat 13.00
Ödül Töreni : 28 Mayıs 2017 Pazar Saat 13.30

Sergi sonradan belirlenecek bir tarihte yapılacak olup Sergi tarihi
http://bolge4.ormansu.gov.tr/4Bolge/AnaSayfa.aspx?sflang=tr internet adresinden duyurulacaktır.

İLETİŞİM:
Marmaris Millî Park Müdürlüğü
Telefon: 0252 413 69 96
Faks : 0 252 4137 86 63
E-mail : hsalmanli@ormansu.gov.tr
Web : http://bolge4.ormansu.gov.tr
YARIŞMA SEKRETERYASI - İLETİŞİM:
İbrahim GÖKGÖZ
Tel : 0536 458 18 22
E-posta : igokgoz@ormansu.gov.tr
Koray ÜRKMEZ
Tel : 0532 511 47 28
E-posta : korayurkmez@gmail.com
Foto Maraton, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) tarafından TFSF 2017-062 numara ile
onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi hazır bulunacaktır.
(TFSF 2017-062)

Kaynakça:http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=659


Reklam

E3 Webdesign