Tosya Kaymakamlığı “Tarladan Sofraya Tosya Pirinci” 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması  Son Katılım Tarihi: 30 Temmuz 2017

Tosya Kaymakamlığı “Tarladan Sofraya Tosya Pirinci” 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Son Katılım Tarihi: 30 Temmuz 2017

Tosya Kaymakamlığı “Tarladan Sofraya Tosya Pirinci” 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Yarışmanın Organizasyonu:

“Tarladan Sofraya Tosya Pirinci 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Tosya Kaymakamlığı, Tosya
Belediye Başkanlığı ve Tosya Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde düzenlenmektedir ve yürütülücüğü
de Tosya Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Konu ve Amaç:
Yarışmanın konusu; Dünyaca ünlü Tosya Pirincinin, tarlaya çeltik olarak ilk tohum atılışından,
sofralarımıza gelinceye kadar geçirdiği tüm evrelerin fotoğraflanmasıdır.
Tosya Pirinci Coğrafi İşaret başvurusu tamamlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından
onaylanmıştır. Tosya Pirinci’nin Türkiye çapında tanıtımının daha iyi yapılması amacıyla pirincin, ilk
olarak tarlaya çeltik olarak ekilişinden itibaren sofralarımıza gelişine kadar geçirdiği tüm süreçlerin
fotoğraflanması, seçici kurul tarafından sergilemeye layık görülen fotoğraflardan oluşan “Tarladan
Sofraya Tosya Pirinci” Sergisi’nin 2017 yılı Temmuz ayında yapılacak olan Tosya Pirinç ve Kültür
Festivali kapsamında şehir meydanında sergilenmesi, Tosya Pirinci’yle ilgili Tosya Kaymakamlığı’nca
hazırlanacak olan tüm görsel ve basılı yayınlarda, yarışmaya sunulan eserlerin kullanılması
amaçlanmaktadır.

Kategori ve Bölümler:
“Tarladan Sofraya Tosya Pirinci 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve
Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar
bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları:
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Yarışma tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır. TFSF
temsilcileri, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları)
yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı (30.07.1999 ve daha sonra
doğumlu) katılımcıların ekteki Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini Yarışma Sekreteryası
/İletişim e-posta adresine Son Katılım Tarihi’ne kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi
göndermeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
 Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
 Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle
katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye
değer eserler arasına da seçilebilir.
 Fotoğraf Yarışmalarında ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir
kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş
fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, fotoğraf yarışması organizasyonu dışında
yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın,
yarışmalarda ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali
işlemi uygulanır.
 Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen
fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla
çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Tosya ilçesi sınırları içinde çekilmiş
olmalıdır. Fotoğrafın çekildiği köy, belde veya bölge belirtilmelidir. Başkasına ait görüntülerin
olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (Türkçe:
http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf)
13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül,
unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik
yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı
doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli
kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde
işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. Bu
albümden ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye derneklere, Balıkesir M. Emin
Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet gönderilecektir.
 Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline
ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında
uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve
belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program
değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar
Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve
olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 Yarışma sonuçları Tosya Kaymakamlığı’nın www.tosya.gov.tr internet adresinden ve Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web
sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta
yoluyla bildirilecektir.
Telif (Kullanım) Hakları:
o Dereceye girerek ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Tosya Kaymakamlığı’nın
arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve
muhteva sınırı olmadan Tosya Kaymakamlığı’nın veya uygun gördüğü kurumların tanıtımlarında
ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının
duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte
kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz
tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait
olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak
ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
o Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
o Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
o Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi
olamaz.
o Düzenleme Kurulu e-mail, ödül ve dijital CD/DVD katalog gönderimi konusunda elinden
geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek
hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları
adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu
kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Tosya
Kaymakamlığı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
o Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş
orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma
kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
o Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Tosya Kaymakamlığı’nın www.tosya.gov.tr adresi
ile Tosya Kaymakamlığına ait sosyal medya (facebook, twitter) hesaplarında ve TFSF - Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde
ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve
yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını
Almanak 2017’de yer alacaktır.
o Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra
silinecektir.
o Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma
fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,
www.tosya.gov.tr
adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
• TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye
olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski
kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,
Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
• İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için
bakınız: http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “çeltik_ekimi” adlı fotoğrafı için isimlendirme
“TRomeryD1_celtik_ekimi” gibi olur…
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tosya Kaymakamlığı sorumlu
olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 30.07.2017, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 07.08.2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 08.08.2017
Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
Abdullah SEZGİN Fotoğraf Sanatçısı
Ali ACAR Fotoğraf Sanatçısı
Deniz PİŞKİN Tosya Kaymakamı
Fikret ÖZKAPLAN (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Kazım ŞAHİN Tosya Belediye Başkanı
Mustafa BAZLAMAÇCI Fotoğraf Sanatçısı
Mustafa DEMİRBAŞ Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurulu en az beş kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Hüseyin SARI

Ödül/Sergilemeler:

Birincilik 5.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Mansiyon (1 adet) 1.000.- TL
Özel Ödül 500.- TL

Sergileme (En fazla 50 adet) 150.- TL
Yarışma Sekreteryası-İletişim:

Hüseyin ZALİM
Tosya Kaymakamlığı - İbniselim Mah. Hükümet Cad. No: 1 37300 Tosya/KASTAMONU
Telefon: 0 (366) 313 1073 - 0 (366) 313 1075
E-posta: kaymakamlik@tosya.gov.tr

Başvuru Adresi:
Yarışmaya başvurular sadece online (çevrimiçi) olarak, www.tosya.gov.tr adresinden yönlendirmeler
izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf yükleme
yönergeleri takip edilerek yapılacaktır.
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2017-067) numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Kaynakça:http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=656


Reklam

E3 Webdesign