Çorum Valiliği İl Özel İdaresi Fotoğraf Yarışması ''Barışın ve Medeniyetin Başkenti Çorum'' Son Katılım Tarihi: 05 Eylül 2017

Çorum Valiliği İl Özel İdaresi Fotoğraf Yarışması ''Barışın ve Medeniyetin Başkenti Çorum'' Son Katılım Tarihi: 05 Eylül 2017


Çorum Valiliği İl Özel İdaresi
Fotoğraf Yarışması
“Barışın ve Medeniyetin Başkenti Çorum’’ Teknik Şartnamesi

YARIŞMANIN ADI: “Barışın ve Medeniyetin Başkenti Çorum’’dur.

DÜZENLEYEN KURUM: Çorum Valiliği - Çorum İl Özel İdaresi’dir.

KONU: Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum ili, Anadolu kültür mozaiği
içerisinde eşsiz bir konuma sahiptir. Günümüzden yedi bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan
Çorum’da, ilk organize devleti kuran Hititlerin ilk başkenti Hattuşa bulunmaktadır.
Hattuşa; Anadolu’nun kalbinde, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınmış
ülkemizdeki 9 değerden biridir. Hitit uygarlığı en az Mısır Uygarlığı kadar eski ve zengin bir
uygarlıktır. Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşması metin tabletleri Boğazköy’de
bulunmuştur. Hititlerin diğer önemli kült (dini) merkezlerinden sayılan, arkeolojide Arinna olarak
bilinen Alacahöyük Ören Yeri; 13 Kral Mezarı, Hatti Tunç Güneş Kursu ve Sfenksli Kapıları ile
görülmeye değer tarihi bir yerdir. Ulu Önder Büyük Atatürk’ün bizzat direktifleriyle ilk milli
kazılarımızın başlangıç noktası olması ile de önem arz eder. Ortaköy İlçesindeki Şapinuva ören yeri
de büyük bir Hitit kenti olup, hala sürmekte olan kazı çalışmalarında bol miktarda yazılı belge ortaya
çıkarılmıştır. Hitit uygarlığının yanı sıra, her biri sanat şaheseri olan Selçuklu ve Osmanlı Dönemine
ait cami, köprü ve kalelerle süslü Çorum, yayları ve İncesu Kanyonu gibi doğal güzellikleri ile de
görülmeye değer bir yerdir.

AMAÇ: Fotoğraf Sanatı aracılığı ile İlimizde bulunan tarihi yapılar, kültürel, turistik yerlerin ve kültürel
öğelerin ve doğal güzelliklerinin fotoğraf sanatının görsel gücüyle anlatarak İlimizin tanıtımına
katkıda bulunmak; sahip olduğumuz bu zenginliklerle ilgili bir arşiv oluşturmak ve fotoğraf sanatının
gelişimine katkıda bulunmaktır.

1- FOTO SAFARİ ORGANİZASYONU:
Fotoğraf yarışması kapsamında 15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde Boğazkale, Hattuşa, Yazılıkaya ve
Alacahöyük’e 2 gün foto safari düzenlenecektir.
Foto safari için 10.00’da Çorum’dan hareket edilip, 22.00’de dönülecektir. Ulaşım, öğle yemeği ve
akşam yemeği organizasyon kurulu tarafından sağlanacaktır.
Gezi organizasyonuna katılım için kayıt zorunludur. Katılmak isteyen fotoğraf severlerin en geç 12
Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Yarışma Sekretaryası’na kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

2- FOTOĞRAF YARIŞMASI ORGANİZASYONU:

YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ:
Yarışmamız, Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

ORGANİZASYON:
Ulusal Fotoğraf Yarışması ‘’Barışın ve Medeniyetin Başkenti Çorum’’ T.C Çorum Valiliği tarafından
organize edilmektedir ve yürütücülüğü Çorum İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün
koordinesinde gerçekleştirilecektir.

KATILMA ŞARTLARI:
1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2- Yarışma; Çorum İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları, düzenleme kurulu,
seçici kurul üyeleri ile TFSF Temsilcileri ve birinci derece yakınları dışında 18 yaş üstü tüm
amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
3- Yarışmaya Çorum il sınırları içinde çekilmiş, en fazla 4 (dört) adet Renkli fotoğrafla katılım
sağlanabilir.
4- Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi düzeltmeler yapılabilir. Kabul edilebilir oranda
dijital müdahaleler yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda
jürinin kanaati esastır.
5- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve cep telefonu ile çekilen
fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
6- HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen
fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava
araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
7- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
8- Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül almamış olması
gerekmektedir. Fotoğrafın herhangi bir yarışmada sergileme almış, yarışma organizasyonları
dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil
etmemektedir.
9- Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan
diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi
uygulanır.
10- Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
11- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
12- Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri
yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
13- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
(http://www.tfsf.org.tr/tr/indir/yarisma_duzenleme_standartlari_yonergesi.pdf) 13. Madde’deki
yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu
durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış
ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade
etmesi gerekir.
14- Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme
yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
15- Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
16- TFSF onaylı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya
olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
17- Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli
kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
18- Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların asıl
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
19- Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline
ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında
uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların
ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program
değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar
Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve
olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
20- Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş
fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
21- Düzenleyici kurum, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri
çevirme yetkisine sahiptir.
22- Yarışma sonucu Çorum İl Özel İdaresi ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve
http://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan
katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
1- Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının T.C Çorum
Valiliği ve Çorum İl Özel İdaresi’nin bağlı birimlerinin yayınlarında kullanım hakkını verdiğini
peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayınlanma haklarının
kullanımı için T.C Çorum Valiliği ve Çorum İl Özel İdaresi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul
eder. Bu eserlerin kullanım hakkı T.C Çorum Valiliği ve Çorum İl Özel İdaresi ile eser sahibine
aittir.
2- Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması
sebebiyle T.C Çorum Valiliği ve Çorum İl Özel İdaresi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser
sahibi peşinen kabul etmektedir.
3- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. T.C Çorum Valiliği ve Çorum İl Özel İdaresi
katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.
4- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların
tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
5- Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri
kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme kurulu tarafından gönderilecektir. Hak
sahibinin hesap numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi
durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman
aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
6- Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından
basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye
değer bulunan fotoğrafların, T.C Çorum Valiliği ve Çorum İl Özel İdaresi tarafından gerekli
görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle, ödül alan ve sergilenecek
olan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg formatında) eser sahipleri tarafından sonuçların
açıklanmasına müteakip e-mail yoluyla veya CD/DVD veya taşınabilir bellek yoluyla teslim
edilecektir.
7- Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar www.corumozelidare.gov.tr ile TFSF’nin
www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web adresleri ve sosyal medya (Facebook,
Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı
Yarışmalar Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
8- Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra
silinecektir.
9- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
10- Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.
FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
• www.tfsfonayliyarismalar.org sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması
gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize
gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve
şifrelerini kullanabilirler. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından,
alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır. Fotoğraflar jpg/jpeg
formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, dosya boyutu 2 Mb’den az
olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek
fotoğrafını göndermelidir.
• Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
DOSYALARIN İSİMLENDİRİLMESİ:
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
• Fotoğraf dosyalarının isimlendirilmesinde Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri
kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke kodu ve Bölüm tanımlaması
yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Dosya
adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
• Sonra eser sahibinin adı maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Eril Yılmaz”
isimli katılımcı için erily veya erly veya eryil gibi).
• Sonraki karakter, bölümün kodu olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D)
• Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
• Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının 1 no’lu “Hitit Güneşi” adlı fotoğrafı için
isimlendirme “TRomeryD1_hitit_gunesi” gibi olur.
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için T.C Çorum Valiliği ve Çorum İl
Özel İdaresi sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi : 05 Eylül 2017 saat: 23.00 (TSI)
Değerlendirme Tarihi : 09 Eylül 2017
Sonuç Bildirimi Tarihi : 12 Eylül 2017
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 15 Eylül 2017

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):

Cihan KARACA (EFIAP/g) Fotoğraf Sanatçısı
Emre BOSTANOĞLU (EFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Erdal BAYKARA Fotoğraf Sanatçısı (İl Özel İdare-Uzman)
Muhsin DİVAN Fotoğraf Sanatçısı
Şükrü AĞBAL Fotoğraf Sanatçısı

Yedek Üye
Metin KARADAĞ Fotoğraf Sanatçısı
*Jüri en az 3 kişiyle toplanır.
TFSF Temsilcisi: Yunus TOPAL

ÖDÜLLER-SERGİLEME:

Birincilik 5.000.- TL
İkincilik 4.000.- TL
Üçüncülük 3.000.- TL
Mansiyon (6 adet) 1.500.- TL
Sergileme (en fazla 50 adet) 250.- TL

(Yukarıda belirtilen para ödülleri, yasal kesintilerden sonra verilecek olan net sayılardır.)
YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:
Çorum İl Özel İdaresi - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Erdal BAYKARA
Telefon: 0364 225 74 00 (Dahili: 247) - 0535 238 15 81
E-posta: erdal.baykara@hotmail.com
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2017-073 numara ile
onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(TFSF 2017-073)

Kaynakça:http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=667


Reklam

E3 Webdesign