Tuzla Belediyesi Tuzla 3. Geleneksel Fotoğraf Yarışması “Şehir ve Çocuk” Şartnamesi Son Katılım Tarihi:15 Eylül 2017

Tuzla Belediyesi Tuzla 3. Geleneksel Fotoğraf Yarışması “Şehir ve Çocuk” Şartnamesi Son Katılım Tarihi:15 Eylül 2017


Tuzla Belediyesi Tuzla 3. Geleneksel Fotoğraf Yarışması “Şehir ve Çocuk” Şartnamesi

Sevmekle başlar her şey ve sevmekle devam eder…
İnsanı sevmek, doğayı sevmek, çevreyi sevmek ve tabii ki yaşadığı şehri sevmek. Sokaklardaki
izlerden geçmişin gizlerine uzanan yollarla mutluluk, hüzün, kavuşma, ayrılık ve dostlukların
paylaşıldığı sokakların gölgeleri içinden, yüzler, kültür mirası eserler, anılar, doğa ve her canlıyla
paylaşılan şehrin kadraja yansımasını paylaşmak isteyen gönüllerin, gönüllü festivali için bir arada
olacağız.
Bir şehri memleket yapan en mühim duygudur belki paylaşmak. Sokakları, gökyüzünü, sevgiyi,
mutluluğu paylaşmak ve komşunun penceresinde güven olmak, ses olmak, günaydın demek yeni
güne…
Geleceğimiz olan çocuklarımız, yüzlerinde gülüş, kalplerinde sevmenin en yalın hali ve paylaşma
duygusunun manevi sonsuzluğu içinde, şehrin sokakların işitebileceği en güzel şarkı ve iyiliğe ilham
veren çocuklarımız ile mutlu gülen şehirler...
Bir şehri memleket yapan paylaşma duygusu sanatla buluşup, şehrin güzelliklerini kadrajla
ölümsüzleştirip, paylaşmanın doyumsuz hazzı ile milyonlara ulaştırmak için Tuzla Belediyesi 3.
Geleneksel Fotoğraf Yarışmasına varmış olmanın sevinci içindeyiz.
Tuzla Belediyesi olarak, kültürel çalışmalarımıza sanatın her yönüne ulaşma gayretiyle devam
ediyoruz. Fotoğraf severler ve fotoğraf sanatçılarımızı hem bir araya getirmek hem de onların
gözüyle kentimizi işlemek, kentimizin güzelliklerini paylaşmak gayesiyle Tuzla 3. Geleneksel
Fotoğraf Yarışması’nı düzenliyoruz. Şehrimize duygularımızı katarak güzelleştirmek isterken,
güzellikleri de paylaşarak artan mutluluklara dönüştürmeyi istiyoruz.
Bu gaye ve duygular ile tüm fotoğraf sanatçılarımızı bir şenlik havası içinde geçmesini dilediğimiz
etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz.

YARIŞMANIN AMACI:
• Fotoğraflar ile renkler ve sanatsal görsellik ve ifadelerle duygu ve düşüncelerin ifadesini
sağlamak; sanatsal sunum ve duruş sağlamak.
• Fotoğraf ile gördüğümüz güzellikleri herkese gösterebilmek.
• Yarışmalar ile sanat ve sanatçıların ifadelerini sunma ve toplumla paylaşabilmesine yardımcı
olmak.
• Genç fotoğrafçıların önünü açmak ve onları teşvik etmek.
• Toplumsal olaylar karşısında sanatsal ifadenin gücü ve birleştiriciliğini gösterebilmek.

KONU:

“Şehir ve Çocuk”.

YARIŞMANIN ORGANİZASYONU:
Tuzla 3. Geleneksel Fotoğraf Yarışması “Şehir ve Çocuk”, Tuzla Belediyesi tarafından
düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Tuzla Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.
YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:
Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

KATILIM KOŞULLARI:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında,
ülkemizde yerleşik, 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
Haklarında TFSF tarafından verilmiş TFSF onaylı yarışmalara katılım kısıtlaması süren kişiler
bu yarışmaya katılamazlar.
3. Yarışmacılar Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz olarak en fazla 4 (dört) fotoğraf ile yarışmaya
katılabilirler.
4. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu
fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve
fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından
engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda
yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
5. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın orijinal ve belgesel yapısı
değiştirilmemiş olması gerekmektedir. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar
(kolaj), fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden
herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Bu konuda jürinin kanaati
esastır. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma
dışında tutulur.
6. Değerlendirmede konunun yanı sıra, çekim kalitesi, ışık kullanımı vb hususlar da göz önüne
alınacaktır.
7. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
8. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
9. Katılımcı, fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan
ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
11. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
12. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”
(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf)
13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül,
unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik
yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı
doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
13. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
14. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline
ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında
uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların
ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program
değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar
Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve
olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
15. Katılımcıların sunduğu fotoğraflara layık görülen sıra Seçici Kurul’un takdiri ile belirlenecektir.
Seçici kurul tarafından derece, mansiyon ve özel ödül veya sergilemeye layık bir eser
bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
16. Yarışma sonuçları Tuzla Belediyesi’nin www.tuzla.bel.tr web adresinden ve Türkiye Fotoğraf
Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde
ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla
bildirilecektir.

TELİF (KULLANIM) HAKKI:

1. Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının Tuzla
Belediyesi bünyesindeki yayınlarda isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını
verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın
alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma
haklarının kullanımı için Tuzla Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Eserlerin
kullanım hakkı Tuzla Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
2. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
3. Tuzla Belediyesi, ödül ve sergileme alan eserlerin dışında kalan eserlerden uygun gördüklerini
sergileme bedeli kadar bir bedel ile satın alabilir.
4. Tuzla Belediyesi, ödül ve sergileme alan eserler ile satın alma uygulanan fotoğrafları
yayınlarında ve basın organları aracılığıyla yarışma duyurularında, sanatçının ismini geçirerek
kullanabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
5. Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça
yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı
ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Tuzla Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına,
hiçbir koşul altında, izin vermez.
6. Ödül ve sergileme alan eserler ile satın alma uygulanan fotoğraflar “Tuzla’da Yaşam” kitabında
basılacaktır. Bu albümden tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye
derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet gönderilecektir.
7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
8. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin
sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu
konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken
izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun
kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda
Tuzla Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
9. Tuzla Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların
asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
10. Yarışma sonucu Tuzla Belediyesi’nin www.tuzla.bel.tr web adresinde, TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde duyurulacaktır.
11. Fotoğrafların sergi ve baskıları düzenleyici kurum tarafından yaptırılacaktır.
12. Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Tuzla Belediyesi arşivine
alınacak ve kurumun kendi yayınlarında tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte
kullanılacaktır.
13. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş
orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna
gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
14. Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğraflar, TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ve TFSF’nin
Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın
amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak
2017’de yer alacaktır.
15. Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı
olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Tuzla Belediyesi tarafından
gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarası ile kurumun ödemeye ilişkin
isteyeceği belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden
itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül,
telif vb herhangi bir talebi olamaz.
16. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra
silinecektir.
17. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
18. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE YÜKLENMESİ:
• Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi
(e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden
yüklenecektir.

• TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye
olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski
kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler
kullanılmalıdır.
• Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital > D) dışındaki tüm harfler
küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer
Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Tuzla’da 2017’te çektiği “güneşe doğru” adlı 1 no’lu
fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_tuzla_2017_gunese_dogru” olabilir…
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde,
kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek
fotoğraflar 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
• Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ilişkin isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres
yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi
yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tuzla Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Katılım Tarihi : 15 Eylül 2017 Saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 23 Eylül 2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 29 Eylül 2017
Ödül Töreni : 07 Ekim 2017 saat 19.00

ÖDÜLLER-SERGİLEMELER:

Birincilik 6.000.- TL
İkincilik 4.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Mansiyon (3 adet) 750.- TL
Sergileme (En fazla 30 adet) 250.- TL

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):

Altuğ ŞENEL Fotoğraf Sanatçısı
Cengiz Han GÜNESEN Fotoğraf Sanatçısı
Firdevs SAYILAN (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Güven ADA Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Turgut ÖZCAN Dr. Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı
*Jüri en az 3 kişiyle toplanır.

TFSF Temsilcisi: Hasan ÖZDEMİR

DÜZENLEME KURULU
Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İLETİŞİM - YARIŞMA SEKRETERYASI
Tuzla Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Evliya Çelebi Mah. Hat Boyu Cad. No: 17
34945 Tuzla / İstanbul
Yetkili kişi : Veysel Çelik
Telefon : 444 0 906 (Dahili 3205)
E-posta : v.celik@tuzla.bel.tr – ksm@tuzla.bel.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2017-055 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(TFSF 2017-055)

Kaynakça:http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=674


Reklam

E3 Webdesign