Toplam 46.000 TL Ödüllü TCDD Taşımacılık A.Ş. Tam O 'An' Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması - SKT: 31.05.2018

Toplam 46.000 TL Ödüllü TCDD Taşımacılık A.Ş. Tam O 'An' Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması - SKT: 31.05.2018

TCDD Taşımacılık A.Ş.
Tam O ‘An’ Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması

Birincilik 10.000.- TL + Başarı Belgesi
İkincilik 7.000.- TL + Başarı Belgesi
Üçüncülük 5.000.- TL + Başarı Belgesi
Mansiyon (3 eser) 3.000.- TL + Başarı Belgesi
Sergileme (En fazla 50 adet) 300.- TL + Başarı Belgesi

Şartname
1- Yarışmanın Adı: “Tam O ‘An’”
2- Yarışmanın Or ani as onu:
TCDD Taşımacılık A.Ş. TAM O ‘AN’ Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması; Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı himayesinde ve TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından düzenlenmektedir ve
yarışmanın yürütücülüğü de TCDD Taşımacılık A.Ş., Amatör Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD)
ve HOSS AJANS tarafından gerçekleştirilecektir.

3- Konu ve Amaç:
Yarışma Doğu Ekspresi güzergâhı (Ankara-Kars) üzerinde, Doğu Ekspresi’nin bireysel ve
toplumsal önemini fotoğraf sanatının etkileyici dilinden faydalanarak, bu konudaki toplumsal bakışı
sanatla buluşturarak anlatmayı hedeflemektedir.

4- Kate ori ve Bölümler:
“TCDD Taşımacılık A.Ş. Tam O ‘An’ Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması”; Dijital
(Sayısal) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. enkli veya
Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

5- enel Katılım Koşulları:
5.1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
5.2- Yarışma amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı yaş üstü herkese açıktır. TFSF
temsilcileri, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) ve
haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar yarışmaya
katılamazlar.
5.3- Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Dijital (Sayısal) enkli veya Siyah-Beyaz
eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da
sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
5.4- Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu
fotoğrafların kadra farklılığı ve veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile
renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş
ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım
açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş
zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda,
katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
5.5- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda ürinin kanaati esastır.
5.6- Birden fazla fotoğrafın monta ıyla oluşturulan fotoğraflar (kola ), cep telefonu ile çekilen
fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
5.7- Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm
izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
5.8- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul
edilir.
5.9- Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu,
tüm izinlerinin alındığını ve Doğu Ekspresi güzergâhı (Ankara-Kars) üzerinde çekildiğini
kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
5.10- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5.11- Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”
(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_YonergesiYG_002-
10-03_06_2017.pdf) 3. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül
ve veya sergilemesi iptal edilir ödül ve veya sergileme yeri boş bırakılır ödül, sergileme,
unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik
yapılacağı anlamı taşımaz diğer ödül ve veya sergileme almış ve veya alamamış
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının
iade etmesi gerekir.
5.12- TFSF onaylı patrona lı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden
istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen ori inal dosyayı vermemesi
veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı kural
ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların E F verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak
için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
5.13- Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan
fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
5.14- Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. Bu
albümden tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, TCDD Taşımacılık A.Ş, TFSF ve üye dernekler, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf
www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek ayrıca tüm ödül ve sergileme
kazanan katılımcılara telefon ve veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
6- Telif (Kullanım) Hakları:
6.1- Dereceye girerek ödül alan ve elli (50) adedi geçmemek üzere sergilenmeye değer görülen
fotoğraflar TCDD Taşımacılık A.Ş’nin arşivlerinde kalacaktır. Yarışmacılar, söz konusu
fotoğraflar için bu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedeli mukabili bahse konu
fotoğraflarından doğan telif haklarını TCDD Taşımacılık A.Ş’ye devretmeyi kabul ve taahhüt
ederler. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı
olmadan TCDD Taşımacılık A.Ş.nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz
olarak eser sahibinin adı yazılarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için
internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir,
kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser
sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan
ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul
etmektedir.
6.2- TCDD Taşımacılık fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin
vermez.
6.3- önderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Doğu Ekspresi güzergâhı üzerinde
çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması
durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
6.4- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
6.5- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap BAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap BAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. aman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
6.6- Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı di ital katalog gönderimi konusunda elinden
geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek
hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları
adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu
kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda TCDD
Taşımacılık A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
6.7- Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale
edilmemiş ori inal dia pozitif, negatif ya da di ital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde
yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
6.8- Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar TCDD Taşımacılık’ın www.tcddtasimacilik.gov.tr
, Hossa ans’ın www.hossajans.com.tr web adresi ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ve
TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, nstagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve
yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını
Almanak 20 ’de yer alacaktır.
6.9- Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
6.10- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
6.11- Katılımcılar TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan şahsen
sorumlu olduklarını onaylamış, yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş
sayılırlar. Yine bu kapsamda herhangi bir bedel talep etmeksizin fotoğraflarının TCDD
Taşımacılık A.Ş’nin tüm çalışmalarında ve ticari kazanç sağlanmayan ortamlarda
gösterilmesine izin verdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
7- Eserlerin simlendirilmesi ve önderilmesi
7.1- Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
7.2- Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,
www.ebsyarisma.org
adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
7.3- TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye
olunması gerekmektedir. yeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski
kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
7.4- Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
7.5- Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih,
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
7.6- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, pg peg formatında, 50-300 dpi çözünürlükte, - 2
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için Mb) den
az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını
göndermelidir.
7.7- İsimlendirme:
 Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 3 karakter olmalıdır. simlendirmede , , , Ö,
Ş, , ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( )
kullanılabilir.
Ülke kodu ve kategori bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük
olmalıdır.
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “T ”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Di ital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı ( ’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının no’lu “rayların kenarında” adlı
fotoğrafı için isimlendirme “T omeryD raylarin_kenarinda” gibi olur.
7.8- nternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
7.9- Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TCDD Taşımacılık A.Ş.
sorumlu olmayacaktır.

8- Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 31.05.20 saat 23.00 (TS )
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 04.06.2018
Sonuç Bildirim Tarihi : 08.06.2018
Ödül Töreni : 11.06.2018

9- Seçici Kurul:
Baykal TUL TCDD Taşımacılık A.Ş Ticari lişkiler Dairesi Başkanı
Koray OLŞEN Fotoğraf Sanatçısı, AFSAD YK Başkanı
Tarık E Fotoğraf Sanatçısı
Turan Ö YAN K UHD Bakanlığı Basın Müşaviri
Yavuz ILDIZ Fotoğraf Sanatçısı, AFSAD
(Jüri en az 3 üyenin katılımı ile toplanacaktır.)
TFSF Temsilcisi: Hüseyin SARI

10- Ödül-Sergilemeler:
Birincilik 10.000.- TL + Başarı Belgesi
kincilik 7.000.- TL + Başarı Belgesi
çüncülük 5.000.- TL + Başarı Belgesi
Mansiyon (3 eser) 3.000.- TL + Başarı Belgesi
Sergileme (En fazla 50 adet) 300.- TL + Başarı Belgesi

11- Yarışma letişim-Sekreterya:
Tam O ‘An’ Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışmasını Hoss Ajans ile TCDD Taşımacılık A.Ş
Basın Yayın Birimi gerçekleştirecektir. Bilgi edinmek isteyenlerin öncelikli olarak mail yoluyla bize
ulaşmasını rica ediyoruz.
E-posta : reklam@tcddtasimacilik.gov.tr
Telefon: 0312 309 12 93
E-posta : info@hossajans.com.tr
Telefon: 0312 417 14 15-20
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-067” numara ile
onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Kaynakça: http://www.tfsfonayliyarismalar.org/yarisma_detay.asp?s=357


Reklam

E3 Webdesign