Toplam 40 Bin TL ödülün dağıtılacağı fotoğraf yarışmasına Son Katılım Tarihi 17 Kasım 2019

Toplam 40 Bin TL ödülün dağıtılacağı fotoğraf yarışmasına Son Katılım Tarihi 17 Kasım 2019

“Gönüllülük” Temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Şartname
1. Yarışma Adı
“Gönüllülük Temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması”. Bu yarışma Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından İslam İşbirliği Gençlik Forumu işbirliği ile düzenlenmektedir. Yarışmanın
yürütücülüğü Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

2. Yarışma Konusu
“Gönüllülük”
Gönüllülük; kişinin tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma
amacıyla, bireysel çıkarlarını gözetmeksizin, hiçbir maddi beklentisi olmadan, sadece topluma
faydalı olma arzusuyla, fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini
birlikte ya da ayrı ayrı kullanabilmesi durumudur. Bu bağlamda gönüllülük esası, ülkeler
arasındaki kültürel farklılıklar nedeniyle değişik formlarda karşımıza çıksa da, küreselleşen
dünya düzeninde insanlığın evrensel değerlerini ön plana çıkarmasıyla birlikte, anlam kargaşası
yaşanmadan üzerinde ortak bir platformda uzlaşılan bir olgu olma özelliği taşımaktadır.

3. Yarışma Amacı
Yarışma; tüm dünyada genç gönüllüğün önemini vurgulamak, gençlerin gönüllülük
çalışmalarında daha etkin rol almalarını sağlamak ve bu kapsamda uluslararası bir bilinç
oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Yarışmanın amaçları arasında evrensel değerleri
uluslararası toplum düzeyinde ve özellikle genç bireyler ekseninde ele alıp gönüllülüğün sınırsız
dünyasında var olan güzel ve başarılı örnekleri gençlerin dinamizmi ve heyecanıyla çoğaltmak,
bu heyecanı paylaşmanın değeriyle bütünleştirmek yer almaktadır.

4. Yarışma Kategori-Bölümleri
Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek
bölümlüdür.

5. Katılım Koşulları
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b) Katılımcı 18-35 yaş aralığında olmalıdır.
c) Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Katılımcının
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına bakılmayacaktır, başka ülkelerden
fotoğrafçıların da katılımına açıktır. Yürütme Kurulu, Yarışma Sekreteryası, Jüri üyeleri
ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
d) Yarışmaya her yarışmacı en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz
fotoğraf ile katılabilir.
e) Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural
ihlali sayılır.
f) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikler kural ihlali sayılır.
g) Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin
http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_YonergesiYG_002-9-24_05_2016.pdf 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül,
unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Ödül
verilmişse katılımcının derhal ödülü iade etmesi gerekir.
h) TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar ile FIAP kırmızı
listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
i) Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP
Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
j) TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi olsun veya olmasın,
yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına
uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün
imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
herhangi bir yasal, idari, vs. problemin tezahürü halinde işbu problemin çözümüne yönelik
TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF
tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların
EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması
tavsiye edilmektedir.
k) Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların, kısa kenarı en az 2200
piksel, bit derinliği 300 dpi olacak biçiminde asıl dosyalarını katılımcıdan talep
edebilecektir.
l) Yarışma sonucu GSB’nin http://www.gsb.gov.tr, ICYF’in http://icyf-dc.org ile TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde duyurulacak; ayrıca
tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
m) Yarışma sonucunda verilecek olan Birincilik Ödülü, İkincilik Ödülü, Üçüncülük Ödülü,
Gençlik ve Spor Bakanlığı Fotoğraf Sanatını Teşvik Özel Ödülü ve İslam İşbirliği Gençlik
Forumu Fotoğraf Sanatını Teşvik Özel Ödülü, ödül almaya hak kazanan fotoğrafçılara
Türkiye’de, 2019 yılı Aralık ayında İstanbul’da düzenlenecek olan Dünya Gönüllülük
Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek ödül töreni esnasında elden ve nakit olarak
verilecektir. Söz konusu ödülleri almaya hak kazanan fotoğrafçıların yurtdışı ulaşım, yurtiçi
ulaşım, konaklama ve yemek masrafları karşılanacaktır.
n) Madalya ödüllerini almaya hak kazanan fotoğrafçılar, arzu etmeleri halinde kişisel
masraflarını karşılayarak ödül törenine katılabilirler. Madalya almaya hak kazandığı halde
ödül törenine katılamayan fotoğrafçıların madalya ödülleri talep etmeleri halinde posta
adreslerine gönderilecektir.

6. Fotoğrafların Kullanımı ve Telif Ücreti
a) Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin yayın, telif, kullanım, sergileme hakkına ve
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme,
22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü
maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü
nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarına Fotoğrafçı ile birlikte Gençlik ve
Spor Bakanlığı sahip olacaktır. Bu eserler Gençlik ve Spor Bakanlığı arşivinde
saklanacaktır. Fotoğrafçı eser(ler)inin kullanımı için peşinen izin / muvafakatname vermiş
sayılır. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler, bütün telif haklarıyla Gençlik ve
Spor Bakanlığı tarafından satın alınmış gibi işlem görür.
b) Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar ile satın alınan eserler sahiplerinin isimleri
belirtilmek kaydı ile (dergi ve bülten iç sayfa kullanımı, internet sitesi gibi fotoğrafların
kullanılacağı alan büyüklüğünün izin vermemesi durumlarında isim belirtilemeyebilir)
ayrıca bir telif ücreti ödenmeden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından etkinliklerinde ve
eğitim faaliyetlerinde, sergi, basılı katalog, dijital katalog (mobil platformlar da dahil),
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki web siteleri, mobil uygulamaları, tüm sosyal
medya hesapları, ajanda, poster, takvim, destek ürünleri, basılı yayınlarda ve dijital
ortamlarda, kitaplarda, kamu spotlarında, broşürlerde vb her türlü tanıtım malzemelerinde,
TV programları ve ihtiyaç duyulabilecek tüm mecralarda tanıtım amaçlı kullanılabilecektir.
Katılımcı bunlara bağlı olarak ödül ve/veya telif ücreti dışında herhangi bir talepte
bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini kabul ve taahhüt eder.
c) Katılımcı, ödül verilen ve/veya sergilenmeye layık görülen fotoğraf(lar)ının isminin
belirtilmesi sureti ile, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde
sergilenmesi veya yarışmadan sonra aynı konuda yayımlanacak kataloğu da içeren eserde ve
yarışmanın tanıtımı amacıyla oluşturulabilecek her çeşit çalışmada yer alması durumunda
ödül ve/veya telif ücreti dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini
kabul ve taahhüt eder.
d) Ödül alan fotoğraflar haricinde, sergilenmeye layık görülen fotoğrafların sahiplerine
tamamen Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın inisiyatifinde olmak üzere fotoğraf başına en fazla
250 TL telif ücreti ödenecektir. Katılımcı, telif ücretine itiraz hakkından peşinen
vazgeçtiğini ve artırım talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
e) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
f) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
g) Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın http://www.gsb.gov.tr internet sitesinde ve ICYF’in www.icyf-dc.org internet
sitesinde yayınlanabilir. Ayrıca yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar
www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya
(Facebook, Instagram, Twitter, vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve
TFSF yayını Almanak 2019’da yer alacaktır.
h) Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren
sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
i) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda, ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel
çözünürlüklü 42-55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
j) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme
Kurulu ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi geçerli olacaktır.
k) Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname,
yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte
yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu
şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

7. Albüm
Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı basılı
bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyeleri ve TFSF
Temsilcisine, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığına birer adet gönderilecektir.

8. Fotoğrafların Gönderilmesi
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi
(e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) gönderilmesi sadece dijital (sayısal) olarak
aşağıda belirtilen iki adres üzerinden gerçekleştirilebilecektir:
i) Türkçe (Turkish) http://tfsfonayliyarismalar.org/
ii) İngilizce (English) http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/
c) Katılımcılar http://tfsfonayliyarismalar.org/ sitesine girerek üye olmak ve yarışma
şartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar
şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş olurlar. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan
sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
d) Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
e) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 300 dpi, 7,12 sıkıştırma kalitesinde,
kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve
dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, dosya büyüklüğü 4 Mb’yi de geçmemelidir.
g) Katılımcılar fotoğraf yükleme esnasında her fotoğraf hakkında en az 500 en çok 2000
karakterden oluşan fotoğrafı anlatan bir açıklama metni ilave edecektir. Açıklama metni
İngilizce, Arapça, Fransızca veya Türkçe olabilir.
h) Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö,
ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
i) Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
j) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.

9.Fotoğrafların İsimlendirilmesi
a) Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları
için bakınız: http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf
b) Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril
YILMAZ” için “omery” veya “oerly” veya “erily” gibi).
c) Bölümün baş harfi yazılmalıdır (Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz > D). Fotoğrafın
sıra no’su rakamla yazılmalıdır (Sırasıyla 1’den 4’e kadar) ve bundan sonra da alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
d) Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin “Ömer Eril YILMAZ”ın “gülen çocuk” adlı 1 no’lu fotoğrafı için dosya adı:
“TRomeryD1_gulen_cocuk” veya “çocuk hayattır” adlı 2 no’lu fotoğrafı için dosya adı:
“TRomeryD2_cocuk_hayattir” gibi olmalıdır.
e) Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak
bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir
şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

10. Jüri Üyeleri (ada göre alfabetik sırayla):
1) Cengiz KARLIOVA
2) İzzet KERİBAR
3) Sami TÜRKAY
Jüri en az üç üyenin katılımı ile toplanabilir.
TFSF Temsilcisi: Emrah AKYILDIZ
11. Yarışma Takvimi:
Katılım Başlangıç Tarihi: 23 Eylül 2019
Son Katılma Tarihi: 17 Kasım 2019 saat 23.00 (TSİ)
Seçici Kurul Toplantısı: 21 - 22 Kasım 2019
Sonuç Bildirimi: 25 Kasım 2019
Sergi ve Ödül Töreni: 10 Aralık 2019

12. Ödüller-Sergileme
- Birincilik Ödülü: TFSF Altın Madalya + 10.000 (onbin) TL
- İkincilik Ödülü: TFSF Gümüş Madalya + 7.500 (yedibinbeşyüz) TL
- Üçüncülük Ödülü: TFSF Bronz Madalya + 5.000 (beşbin) TL
- Gençlik ve Spor Bakanlığı Fotoğraf Sanatını Teşvik Özel Ödülü: 5.000 (beşbin) TL
- İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Fotoğraf Sanatını Teşvik Özel Ödülü: ICYF
bünyesinde düzenlenecek uluslararası etkinliklerden birine davet
Sergileme (en fazla 50 fotoğraf) 250.- TL

13. Yarışma Sekretaryası-İletişim: Murat Berkyürek 0532 364 05 93
14. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

Kaynakça:http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=618 : https://www.tfsfonayliyarismalar.org/sartnameler/2019/2019-067-ONAYLI-TR-GSB_SARTNAME.pdf


Reklam

E3 Webdesign